PAROC® Energiklokt hus™

 

 

Med konseptet PAROC® Energiklokt hus™ vil vi hos Paroc gi råd og veiledning om hvordan man kan redusere energiforbruket ved nybygging eller renovering. En energiklok løsning innebærer at man oppfyller høyere krav enn det som kreves iht. bygningsbestemmelsene, noe som er en god investering for fremtiden. Når du vil bygge energiklokt, tenk PAROC® Energiklokt hus™.

 

 

Klimaendringer – utfordrende bygninger  

Jorden

Karbondioksid er den viktigste menneskeskapte drivhusgassen vi kjenner til. De aktuelle karbondioksidnivåene i atmosfæren er høyere enn de har vært på 20 millioner år. Fossilt brensel, som for eksempel kull, olje og naturgass som brukes til energiproduksjon og transport, er den største utslippskilden.

Man forventer at klimaendringene vil gi menneskeheten en stor utfordring i form av blant annet ørkenspredning og stigende havnivåer. I Norden kan temperaturene gå ned som en følge av endringer i Golfstrømmen(1).

I Europa står bygninger for 40 prosent av det årlige energiforbruket(2). Ved å forbedre energieffektiviteten til disse, kan man redusere utslippene. I nybygg er installasjon av varmeisolering av høy kvalitet den mest kostnadseffektive løsningen for å redusere energiforbruket(3).

Referanser:
1. Bryden H et al, Slowing of the Atlantic meridional overturning circulation at 25° N. Nature 2005; 438.
2. Petersdorff C et al, Mitigation of CO2 Emissions from the Building Stock. Cologne: Ecofys, 2004; II.
3. Petersdorff C et al, Cost Effective Climate Protection in the Building Stock of the New EU Member States. Cologne: Ecofys, 2005; IV/V.

 

Energieffektivitet – en økende trend

 Kvinne med tegning Man har forsket på og bygd lavenergihus i Europa siden 1970-tallet, og det blir raskt flere av disse husene. Det siste tiåret er det bygd tusenvis av stadig mer avanserte passivhus. EU har vedtatt et direktiv som innebærer at alle nye bygninger som bygges, skal være nær nullenergihus innen utgangen av 2020.

Det kreves ingen nye tekniske ferdigheter, ikke noe spesialutstyr eller nye materialer for å bygge et energieffektivt hus. Man kan bruke vanlige byggemetoder også for passivhus. Dette gjelder både ved nybygging og renovering. For gamle hus er målet å forbedre energieffektiviteten i hver huskomponent når det er på tide med renovering.

Konseptet PAROC® Energiklokt hus™
– energieffektive bygningsløsninger  

Paroc er ekspert på energieffektivitet og ledende utvikler og leverandør av energieffektive isoleringsløsninger. PAROC Energiklokt hus er et konsept for langsiktig og energieffektiv bygging som er basert på Parocs ekspertise.

Vårt mål er å vise byggherrer, entreprenører, arkitekter, håndverkere, forhandlere og huseiere fordelene ved energieffektive bygningsløsninger – koselig og behagelig bomiljø, frisk og sunn inneluft, lavere energikostnader og lavere karbondioksidutslipp. Gjennom konseptet PAROC Energiklokt hus gir Paroc også forslag, anbefalinger og veiledning til hvordan man bygger lavenergi- og passivhus og leverer optimale løsninger ved renovering. 

 

Konseptet består av fire energieffektive alternativer: lavenergihus, passivhus og aktivhus for nye bygninger og energioptimaliserte løsninger for renovering. Det er imidlertid uvanlig med aktivhus i dag. Energikloke hus og løsninger har mange fordeler: De er kostnadseffektive, har høy komfort og en positiv miljøpåvirkning. Et passivhus er i de fleste tilfeller den optimale løsningen om man ser på hele levetiden til huset.

 Paroc Energyklokt konsept

Ifølge definisjonen på et passivhus, som er gitt av Passive House Institute, må det årlige oppvarmings-, nedkjølings- og primærenergibehovet ikke overskride bestemte verdier. Selv om god varmeisolering spiller en viktig rolle for å oppnå passivhusstandard, er det ikke i seg selv tilstrekkelig for å garantere overholdelse. Kravene for andre byggevarer og apparater kan avgjøres ved hjelp av ulike beregningsverktøy, for eksempel Passive House Planning Package (PHPP), som du finner på Passivhus Institut hjemmeside. I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no

Åtte gode grunner til å bygge energiklokt:

 Økonomisk dimensjon på investering     

 

Energikloke hus kan gi besparelser på opptil 400 000 NOK på 25 år – det tilsvarer kostnaden for en ny bil – og kan gi en gjensalgsverdi som ligger 30% høyere enn for standardhus.
 Bygning type      Hvis man vil øke energieffektiviteten til passivhusnivå for et hus, kreves det en ekstra investering på bare 5–10% fordi man kan minimere bruken av oppvarmingssystemet eller til og med kutte systemet helt ut.  

Livssykluskostnader

    

 

 

Investeringsbeslutningen for et energieffektivt hus baseres på totalkostnadene som regnes ut ved at energikostnadene for husets levetid legges til byggekostnadene.

Passivhus er optimale sett i forhold til bygningens totale livssykluskostnad.

 

 Passivhus Granbäck interiør     

 

Mennesker bruker mer enn 80% av tiden innendørs og en tredel av tiden på soverommet. Takket være god isolering er energikloke hus frie for trekk og har en konstant innetemperatur. Effektiv og kontrollert ventilasjon, et lufttett ytterskall og bygningsmateriale med lave utslippsnivåer gir en inneluft som alltid er ren og frisk.

Passivhus Paroc Lupaus     

 

Som med alle typer hus kan du tilpasse konstruksjonen av det energikloke huset ut fra din egen stil og smak. Det er bare fantasien som setter grenser for et stilrent og koselig innemiljø.

Lett å vedlikeholde    Det er lite reparasjons- og vedlikeholdsarbeid forbundet med et passivhus siden det ikke kreves et eget oppvarmingssystem. Huset trenger dessuten mindre teknisk utstyr, noe som betyr lavere energiforbruk.
 Miljødimensjon på investering    

Man antar at energiforbruket under hele levetiden til en bygning utgjør 80–90% av den totale miljøpåvirkningen.

Energikloke hus er mye mer miljøvennlige. De mulige energibesparelsene viser eiernes, konstruktørenes og håndverkernes viktige rolle for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Den energieffektive sektoren er i stadig vekst     

Den energieffektive sektoren er i stadig vekst, noe som skaper nye virksomheter og jobber. Nye innovasjoner vil dukke opp, det vil oppstå et behov for spesialister innen energieffektivitet, alt fra konstruktører til håndverkere, og hele byggebransjen vil nå et nytt nivå.

 

 

Last ned våre brosjyrer om energiklok bygging

Nyttige linker

European Insulation Manufacturers Association: Eurima

German Passive House Institute: Passivhaus Institut

Det første passivhuset som ble bygd i Stockholmsområdet: Passivhus Granbäck

Mål ditt eget økologiske fotavtrykk: Økologisk fotavtrykk