Klimaplate ZERO - Enkel og kostnadseffektiv for nesten nullenergibygg

 

Nulltoleranse mot energilekkasjer

Isolering er det mest effektive virkemiddelet for å energieffektivisere, redusere utslippene av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålet. Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering er det klimaskallet som avgjør hvor mye energi som kommer til å bli brukt. Med riktig isolering av hver del av konstruksjonen kan du minimere energiforbruket og spare både penger og miljø, samtidig som bygningen er klar for fremtidens krav.


 Installasjon Nybygg 

 

PAROC Klimaplate - Et bredt sortiment. Enkelhet i flere tiår.

    

   Parocs Klimaplate er en suksesshistorie som har hjulpet mange huseiere med etterisolasjon for å redusere energiforbruket. En tilleggsisolering er en meget god investering. I tillegg til lavere oppvarmingskostnad og et mer behagelig innemiljø, øker du også husets verdi. Med produkter fra sortimentet Klimaplaten er det både raskt og enkelt.

   Produktfamilie PAROC Klimaplate

   • PAROC WAS 25t - Klimatboard, med naturfarget glassfiberbelegg på en side (t).
   • PAROC WAS 35tt - Klimaplate, med naturfarget glassfiberbelegg på begge sider (tt).
   • PAROC WAS 35t - Klimaplate, 600 med naturfarget glassfiberbelegg på en side (t).
   • PAROC WAS 35 - Klimaplate ZERO.

    

    

    

   Nå har vi komplettert sortimentet med PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO, som muliggjør energirenovering som tilsvarer energiklasse A. Klimaplate ZERO kan også brukes i forbindelse med nyproduksjon som en utvendig isolering mot underlag av tre. Produktene har en rekke felles fordeler. De er brannklassifisert i Euroklasse A1 og gir et effektivt og heldekkende isolerende lag uten kuldebroer, samtidig som de beskytter mot både fuktighet, vind og regn. Les mer i e-brosjyren >

   Content is blocked

   In order to see this content you need to allow cookies.

   Content is blocked

   In order to see this content you need to allow cookies.

   Til toppen av siden

   Content is blocked

   In order to see this content you need to allow cookies.

   Til toppen av siden

   Nybygg til nær-nullenergi

   Energiytelsesidrektivet definerer et nær-nullenergihus som en bygning som har meget høy energiytelse. For å sikre at energibruken ligger på nær nullnivå, stilles det store krav til alle deler av huset; tetthet, isolering, vinduer, dører, varme og ventilasjonsanlegg. Materialvalget er avgjørende for å skape bærekraftige, komfortable, trygge og sunne boliger og arbeidsmiljøer. PAROC Klimaplate ZERO er et godt valg for både høye og lave nybygg.

   Student homes in Bergen, Norway built in massive wood and insulated with PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO

   Referanseeksempel: Studentboliger i massivtre, Bergen

   Fantoft TRE Studentboliger i Bergen er to hus bygd i massivt tre i samsvar med passivhusstandarden. Det ene huset er fem etasjer høyt, og det andre har seks etasjer. Husene er bygd av solid tre istedenfor de mer vanlige materialene stål eller betong. En miljøvennlig, og i tillegg rask og sikker byggemåte. 

   Les mer om prosjektet >>

    

   Referanseeksempel: Låve av massivtre, Uppsala

   Schröders Fastighetsutvecklings mål er å bygge kvalitetshus med god arkitektur, god energiytelse og en fornuftig økologisk  profil. Helt enkelt klimasmart bygd tvers igjennom. Derfor passet PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO veldig godt til konseptet.

   Les mer om prosjektet >>

    

    

    

   Til toppen av siden

   Energirenovering til nær nullenergi

   Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk og utslipp av drivhusgasser. Ett skritt i riktig retning er å  energirenovere for å oppfylle morgendagens krav til nær nullenergibygninger. For å redusere energiforbruket til nær null, stilles det krav til alle deler ved en renovering: tetthet,
   isolasjon, vinduer, dører samt varme- og ventilasjonsanlegg. Hvis man likevel planlegger å renovere, bør man tenke energirenovering og passe på å energieffektivisere for fremtiden. En stor del av kostnadene er jo likevel allerede besluttet.    Til toppen av siden

   Les mer

   Mer informasjon i våre brosjyrer: 

   En god måte å sammenligne bygninger energibruk på, er å se på energiklassifiseringen. Les mere >>

   PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO, gjør det mulig å på en enkel måte skape god tetthet og et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket. Panelet er raskt å montere og kan brukes til ulike typer ytterkledninger.

   Slik monteres Klimaplate ZERO

   Klimaplaten Zero kan monteres direkte på rupanel, har man over og underligger tar man bort overliggeren og tetter mellomrommet med PAROC Tetteremse. Løsningen med Klimaplaten Zero bygger på en ny innfestningsmetode med horisontale fasadeskruer, som tar av vindtrykket og vinklede skruer, som tar vertikal trykk fra fasaden. De horisontale skruene fixerer også isoleringen mot veggen bak, øker man de vinklede skruene øker også lasteevnen. Med en slik kombinasjon får med en mere robust konstruksjon.

   For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

   Les mer:

   Energirenovering av ventilerte fasader >>
   Energirenovering av Tømmervegger >>
   Klimaplate ZERO >>

   Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan gjennomføres på ulike måter avhengig av husets forutsetninger. Paroc har flere ulike løsninger når det gjelder tilleggsisolering av tak.

   Man bør huske at husets estetiske utseende endres hvis man gjør noe med ytterveggene fra utsiden, og dette gjelder spesielt takskjegg og gavlutspring. Det kan derfor være lurt å bygge på et nytt yttertak med nye takstoler. Dette monteres over det eksisterende yttertaket. Ved og legge isolasjonen forbant sikrer du et bedre resultat, da kan takfot og gavelutspring anpasses til bygningen. Her brukes PAROC ekstra, A-plate, en luftespalte monteres før nytt yttertak legges. Luftespalten kan lages gjennom og lekte ned ca 20 mm på takstolenes innside. Dette gjøres før ny rupanel til taket legges.

   Les mer om Energirenovering av tak >>

   Installasjoner for varme, ventilasjon og sanitet har til oppgave å gjøre husene bekvemme, sikre og sunne. Men det holder ikke bare å montere rør og ventilasjonskanaler. For at installasjonene skal gi størst mulig utbytte med lave energitap og vedlikeholdskostnader, må de isoleres på riktig måte.Paroc Hvac AirCoat

   Rør & Kanaler 

   Varmesystemet skal isoleres slik at varmetapet begrenses og varmen kommer til riktig sted. For å hindre bakterievekst må ikke tappekaldtvannsrørene bli for varme samtidig som tappevarmtvannsrørene ikke må bli for kalde. Ventilasjonssystemet isoleres for å begrense varmetapet. Ved transport av varm og kald luft skal luftens temperatur holdes ved ønsket verdi. Det er da viktig at luften som transporteres i kanalene, ikke mister energi, verken til aggregatet eller på veien til utblåsingsstedet. Parocs rørskåler brukes ved isolering av varme og kalde rør. Nettmatter og lamellmatter brukes både til rektangulære og sirkulære kanaler. Til sirkulære kanaler kan du med fordel bruke PAROC Hvac AirCoat.

   Les mer om Energirenovering av Varmeisolerte kanaler >>
   Les mer om Energirenovering av Brannisolerte kanaler >> 

   Varmekilde & Ventilasjon

   I dag finnes det en rekke alternativer for både varme og ventilasjon som er tilpasset morgendagens krav til lavenergihus. Les mere om hordan vi gjorde i den svenske renZERO-prosjekt >>

    

   Tettheten kan løses på flere ulike måter avhengig av hvor tett bygningen er før renoveringen. Hvis bygningen er oppført før 1970, mangler det trolig tettesjikt. Bygninger som er oppført senere, har som regel en plastfolie eller lignende, men dette sikrer ikke at bygningen har tettheten som kreves. En tetthetstest er å anbefale hvis man er i tvil.

   Komplett sortiment
   PAROC Conci er et komplett sortiment for tett og energiklok bygging og inneholder alle komponenter som trengs for å bygge tett. Produktvalget avgjøres av flere faktorer; for eksempel bredden på fugen eller skjøten, helhetsløsningen i det aktuelle tilfellet, kjennskap til produktene samt den økonomiske vurderingen.

   Link till produktoversikt >>