Innova-prosjektet – en ny og innovativ metode for energieffektiv renovering av flerfamiliehus

Innova-prosjektet – en ny og innovativ metode for energieffektiv renovering av flerfamiliehusI Innova-prosjektet ble et typisk flerfamiliehus fra 1970-tallet renovert med sikte på å oppfylle den finske passivhusstandarden. Det innebærer at behovet for oppvarmingsenergi etter renoveringen ikke overstiger 25 kWh/m²a. Flerfamiliehuset, som har fire boligetasjer og ble bygd i 1975, ligger i Peltosaari i Riihimäki (Finland) og rommer 33 utleieleiligheter og en barnehage.

 

Innova-prosjektet startet i begynnelsen av 2010. Formålet var å motivere utleiere og borettslag til å igangsette energieffektive forbedringer. I prosjektet undersøkte man innovative metoder og løsninger for energieffektive forbedringer i den eksisterende boligmassen.

I august 2010 ble et fireetasjes hus med 33 utleieleiligheter i Riihimäki, oppført i 1975, valgt ut for å gjennomgå Innova-renoveringsløsningen. De eksisterende fasadene var prefabrikkerte sandwichelementer i betong, noe som er karakteristisk for dette området. 
Flerfamiliehuset i Saturnuksenkatu 2 i Riihimäki før renovering  Under renoveringsarbeidet settes de prefabrikkerte elementene på plass med en kran Denne nye renoveringsmetoden gjør at huset raskt når passivhusstandarden
Flerfamiliehuset i Saturnuksenkatu 2 i Riihimäki før renovering. Under renoveringsarbeidet settes de prefabrikkerte elementene på plass med en kran. Denne nye renoveringsmetoden gjør at huset raskt når passivhusstandarden.
                                                        

De prefabrikkerte elementene ferdigstilles på fabrikken

De prefabrikkerte elementene ferdigstilles på fabrikken

De prefabrikkerte elementene
ferdigstilles på fabrikken

Renoveringen omfatter nye dører og vinduer, balkonger, ekstra varmeisolering og nytt ventilasjonssystem med effektiv varmegjenvinning. Ventilasjonsenheten er utstyrt med filter for å hindre at selv små mengder ventilasjonsluft eller inneluft trenger inn i den roterende varmeveksleren.
Husets utvendige mål registreres ved hjelp av lasermåling, og ut fra dette beregnes målene på byggeelementene. De utvendige betongelementene og varmeisolasjonen på de gamle ytterveggene ble demontert og erstattet med vertikale fasadeelementer med en rammekonstruksjon i tre.

Ventilasjonskanaler, vinduer og balkongdører ble installert i elementene, som det første laget på fasadene av pussede gipsplater. Elementene transporteres liggende og vendes ved hjelp av kranen. Et modellelement ble testet på elementfabrikken før produksjonen startet.

Mindre tid på anleggsplassen  

Den nye renoveringsmetoden innebærer at det brukes mindre tid på anleggsplassen. Ifølge planen skal hele konstruksjonsfasen være unnagjort i løpet av fem måneder, noe som er en halvering av tiden sammenlignet med tilsvarende renoveringsarbeider på lignende flerfamiliehus i Peltosaari-området. Ombygging gir også en mulighet til å oppgradere husets arkitektur.   
 New facade

Bilde: Kimmo Lylykangas Arkitekter. 
Link: Kimmo Lylykangas Arkitekter hjemmeside

 Innova facade
Fasaden i mars 2012. Foto: Jukka Sevon, Paroc OY

De nye fasadematerialene er pussede gipsplater, fibersementplater (barnehage) og trepanel (balkonger). Den tredimensjonale overflaten på fasaden med pussede gipsplater og bruken av ulike farger viser hvordan leilighetene inndelt bak fasaden. Hensikten med arkitekturen var å oppgradere fasadene, men også å bevare en del av bygningens opprinnelige karakter.  

Forbedret renoveringsteknikk

Det valgte renoveringssystemet forbedrer en teknikk som har vært brukt i ombyggingsarbeider i flere land i Europa. I Finland ble metoden introdusert gjennom forskningsprosjektet TES – Energy Facade, som er et samarbeid mellom Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Norge) og Technische Universität i München (Tyskland, koordinator) i perioden 2008–2009 [2]. Innova-prosjektet er det første kjente eksemplet på bruk av metoden på et eksisterende hus i Finland.

Innova-prosjektet støttes av ARA (finansierings- og utviklingssentralen for boligsektoren i Finland), Sitra (jubileumsfondet for Finlands selvstendighet) og TEKES (den finske utviklingssentralen for teknologi og innovasjon) samt av flere industrielle partnere, deriblant Recair, Ensto, Lammin Ikkuna og Paroc, sistnevnte som prosjekteier og koordinator. Ekspertrådgivning og tilsyn etter sluttført renovering ble utført av VTT (Finlands teknologiske forskningssentral). Arkitekten SAFA Kimmo Lylykangas stod for selve arkitekturen og løsningen. Han har også deltatt aktivt i TES-prosjektet i Europa. 
 

PAROC Innova løsning 

PAROC Innova-løsning

Sjiktene i konstruksjonen:
- Gammel innvendig kledning 
- PAROC UNM 37pz, 100 mm
PAROC XMW 060
- Laminattrebjelke som er isolert med PAROC eXtra plus, 300 mm
- Sementbaserte bygningsplater
- PAROC FAL 1 gipsbasert isoleringsmateriale, 50-100 mm

U-verdi 0.10 W/m2K

Oppbygningen av treelementet som er brukt i Innova-
renoveringsprosjektet, og kontaktflate mot den gamle konstruksjonen.

Reduserte karbondioksidutslipp

Løsningen for energirenovering av modellhuset i Riihimäki til passivhusnivået som brukes i Innova-prosjektet, reduserer karbondioksidutslippene med opptil 75 tonn per år for den aktuelle hustypen. Dette tilsvarer 11 turer rundt jordkloden i en mellomstor bil.
Les mer

Innova-prosjektet er blitt presentert på flere seminarer i Finland og i verden for øvrig.
Kimmo Lylykangas, arkitekt

Last ned hele rapporten som er skrevet av arkitekt Kimmo Lylykangas (eng pdf, 0,8 Mb) >>.