Himlinger med innebygd brannsikring

Parafon Classic in K210 certified solution

Velg et K210-klassifisert himlingssystem. Du får brannsikkerheten på kjøpet!

Hvis uhellet er ute og det bryter ut en brann, er det viktig å forsinke brann­forløpet så mye som mulig. Ved å ta et bevisst produktvalg allerede i konstruksjons­fasen og velge brannstanset bæreverk og brannsikkert materiale, kan man få bedre brannsikkerhet for både mennesker og bygninger.

Klart du vil sikre deg mot brann! Kontakt oss for mere informasjon. 


Himling og brann

Fire fightersNår det brenner, danner himlings­konstruksjonen en beskyttende barriere mot varme og varm gass. Den for­hindrer overoppheting og antenning av konstruksjoner og installasjoner som ligger over himlingen. 

Derfor er det viktig at konstruksjonen er slik at den opprettholder både bæreevne og brannmotstand når den blir påvirket av varme. Bæreverket må tåle ekspansjon på grunn av varme, og det må forbli flatt og stabilt slik at det ikke oppstår store sprekker mellom bære­verk og plater. Platene må også holde seg intakte til tross for oppvarmingen.

Platene i PARAFON akustikkhimling produseres av steinull og har den høyeste brannklassen, A1 og A2-s1,d0 i samsvar med EN ISO 13501-1, noe som innebærer at de ikke brenner og at de beholder formen. Platene beholder formen og bidrar ikke til overtenning ved brann. 

Hindre brann

For å oppnå god brannsikring må materialet være vanskelig å antenne, det skal ikke bidra til brannspredning eller utvikle store mengder varme eller brennbar gass. Videre bør ikke materialet deformeres, falle ned eller på andre måter forandres når det påvirkes av brann. Det skal heller ikke smelte og dryppe utenfor brannstedets umiddelbare nærhet. 

Disse egenskapene kan oppnås og forsikres ved hjelp av et K210-klassifisert himlingssystem.

Dette er ekstra viktig i bygninger og rom som har høy beskyttelsesverdi og i alle former for rømningsveier hvor spredning og tidsforløpet til en brann kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Vi tilbyr en testet og godkjent løsning med vår himlingsplate PARAFON CLASSIC i kombinasjon med brannstanset bæreverk Prelude 24 XL2 fra Armstrong. Her får du brannsikkerheten på kjøpet.

Gjennom et bevisst produktvalg, får du brannsikkerhet på kjøpet. Les mer om produktene som inngår i systemet >>


Utmerket brannmotstand og formbestandighet

Brannutviklingsfase

Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand og gode mekaniske egenskaper. PAROC steinull tåler temperaturer høyere enn 1000 °C og forandres ikke, uansett kraftige svingninger i temperatur eller fuktighet.

Dette betyr at konstruksjoner og installasjoner beholder samme gode egenskaper når det gjelder varme- og brannisolering i bygningens levetid. PAROC steinull er klassifisert i Euroklasse A1, ikke-brennbart materiale, den høyeste klassen for brannegenskapene til byggematerialer.

Bildet viser en brannutviklingsfase over tid og temperatur, og viser hvordan ulike materialer påvirkes. 


K210-testen kort fortalt:

Fire icon 

√ Branntesten varer i 10 minutter.

√ Middeltemperaturen skal ikke overstige:
– 250 ˚C på baksiden av materialet
– 250 ˚C på det underliggende materialet

√ Maksimumstemperaturen skal ikke overstige:
– 270 ˚C på baksiden av materialet
– 270 ˚C på det underliggende materialet

√ Platene/profilene skal ikke deformeres, dryppe, falle ned.

Testmetode: EN 14135:2004

 

Spesifikasjon av testmaterialet

 
 1. Himlingsplate PARAFON CLASSIC 600x600x25 mm
 2. Vegglist (brandklasse A1)
 3. Prelude 24 XL2 Tverrprofil 600 mm
 4. Patentbånd
 5. Prelude 24 XL2 Tverrprofil 1200 mm
 6. Prelude Bæreprofil Universal Peak Form 3600x24x43 mm
 7. Justerbar Pendel (diam 4 mm) (avstand 1000 mm)
 8. Underlag - Particle Board 19 mm 
 

Specification K210 testmaterial

 

 

Omfanget av K210 klassifisering:

 • Systemet kan brukes til alle typer overflater.
 • Systemet kan benyttes med samme opphengs-metode, men med tettere avstand mellom opphengspunktene.
 • Testsystemet er montert med et mellomrom mellom underlag og himlingsplatene. Nedforingsavstanden skal være 175 mm.
 • Klassifiseringen gjelder ikke bare for horisontalt monterte systemer, men også for vertikale eller hellende systemer.
K210 Fire certification 

Et K210-klassifisert himlingssystem (EN 13501-2:2007+A1:2009) kan defineres som overflatelag, men også som kledning basert på allmenne byggeråd.

Det oppfyller altså både kravet til å beskytte bakenforliggende materiale og kravet til overflatelag.

Det K210-klassifiserte himlingssystem består av:

PARAFON Classic 600 x 600 x 25 mm, kant A sammen med Armstrong Prelude 24 XL2 bæreverk

(I definerte lengder, fester og øvrige vilkår oppfylt i samsvar med spesifikasjon.).  

Med dette systemet får bakenforliggende materialer bedre beskyttelse basert på definerte grenser for branntemperatur og tid i samsvar med klassifiseringen K210.CLASSIC er et himlingssystem som oppfyller strenge krav til både lydabsorpsjon, brann­sikkerhet, miljø og estetikk. Overflaten har lavt glanstall og høy lys­refleksjon, noe som gir mange fordeler for belysning og er velegnet for indirekte belysning. CLASSIC er spesielt velegnet i kontorer, undervisningslokaler, offentlige rom, ganger o butikker.

 

Brandsikkert
PARAFON CLASSIC er laget av PAROC Steinull. Stein er et uorganisk materiale som ikke brenner, aldring, krymper eller forandres. Det samme gjelder for steinull. PAROC Steinull tåler temperaturer høyere enn 1000 °C, og bidrar derfor til brannsikkerheten og bærekraftig bygging. PAROC® Steinull er klassifisert i Euroclasse A1, ikke-brennbart materiale.

Til produktinformasjonen >>

Armstrong Prelude XL2 grid  Armstrong Prelude XL2 grid    

INTAKT VED BRANN. Profilen presses sammen og absorberer
utvidelsen som kan skje i materialet ved en brann.

I løsningen brukes bæreprofil Universal Peak Form 3600 mm, tverrprofiler XL2 1200 og 600 mm.

Armstrongs bæreverk har brannstansing som lar profilen presses sammen for å absorbere utvidelsen som skjer i materialet når det blir varmet opp i en brann. På den måten kan bæreverket holde seg flatt og intakt sammen med de brannsikre himlingsplatene og på den måten motvirke overtenning og videre spredning av brann og varm gass. 

Clipsene i Armstrongs bæresystem er også konstruert for å gi etter på riktig måte og i riktig retning ved brann når sørge for riktig og i riktig retning når brannstansingen i profilene presses sammen.

 

Til produktinformasjon >>

Ta kontakt med oss for å finne ut mer

Vi i Paroc står til tjeneste - ikke nøl med å kontakte oss.

Geir Melby
Salgssjef
Tlf: +47 916 43 787

geir.melby@paroc.com 

Marita Thim

Marita Thim
Ordre/transport/faktura/kundesupport
Tlf: +47 22 64 59 01
Faks: +47 31 28 11 10

Ordre e-mail:
byggorder.thim@paroc.com