Europa leker med elden

Energieffektivitet kan være brannsikker

Energieffektivisering i bygg er et av de viktigste tiltakene for å oppnå klimamål om energibruk og klimagassutslipp. Økende isolasjonstykkelser gjør at konstruksjoners brannbelastning kan bli drastisk større og dermed risikere brannsikkerheten om isolasjonen består helt eller delvis av et brennbart materiale.  

Den raske utviklingen av nye byggemetoder og byggematerialer fører til helt nye utfordringer for konstruksjonens brannsikkerhet. Teststandardene som brukes for byggemateriale er delvis foreldet, og lovverket oppdateres ikke raskt nok.

For å undersøke hvordan eksperter innenfor fagfeltet ser på brannsikkerhet, og de ulike materialene vi har i 2014, har vi gjennomført en rekke undersøkelser. Vi har samlet noen av de viktigste resultatene fra disse undersøkelsene og linker til andre interessante opplysninger innenfor dette området.

 

Hva tenker brannmennene?

Fireman  Paroc har gjennomført en undersøkelse blant 397 brannmenn i Finland for å finne ut hvilke forbedringer de anbefaler. Resultatene fra undersøkelsen viser til tre faktorer som gjør brannmannskapenes arbeid vanskeligere:
 • Økt mengde røykgass i bygninger (62 %)
 • Økt mengde løs eiendom i leiligheter (78 %)
 • Bruk av brennbar isolasjon (66 %). 
   

Brannmennene mener at det desidert viktigste tiltaket for å øke brannsikkerheten er å forbedre konstruksjoners brannskillende evne (50 %). Hensikten er å forhindre at brannen og de skadelige røykgassene sprer seg fra ett rom til et annet, fra én leilighet til en annen. 

 

Improvements in fire-safety

 

Velge steinull

 

 

Med isolasjon av plast i konstruksjoner spres brannen raskt og uberegnelig, og dessuten dannes det giftige røykgasser som gjør det vanskeligere for brannmennene å gjøre jobben sin, samtidig som den tar lengre tid.

 

Quote fireman

Eksempel- Sykehusbrannen i Karlstad

29. august 2013 brøt det ut en kraftig brann i et tilbygg som var under oppføring ved sykehuset i Karlstad. Nærmeste nabo var operasjonsavdelingene og to pleieavdelinger, den ene for eldre multisyke pasienter, den andre for blant annet pasienter med lungesykdommer. Av de 24 pasientene på avdelingen for eldre multisyke var nesten alle sengeliggende. Brannen spredde seg hurtig i hele nordre vegg og tre etasjer opp i det nye operasjonshuset, og den fikk feste i formtre og stillaser. Vinden blåste den tykke, svarte røyken bort fra sykehuset, men begge pleieavdelingene måtte likevel evakueres. Det måtte operasjonsavdelingene også.

 


 

Hva sier brannkonsulentene?

I 2014 gjennomførte Paroc en markedsundersøkelse via YouGov for å undersøke hvordan spesialister i byggebransjen ser på spørsmålet om brannbelastning, byggeregler og brannsikkerhet i konstruksjoner. 300 spesialister i Sverige deltok i undersøkelsen.

20%

Ett av spørsmålene i undersøkelsen, var "Mener du at dagens byggeregler støtter brannsikkerheten i konstruksjoner på en tilstrekkelig måte?" Blant arkitekter, konstruktører og byggeprosjektledere var man enige om at reglene er gode nok. Men brannkonsulentene skilte seg ut i undersøkelsen. Hele 20 prosent mente at de ikke er gode nok. Mange av brannkonsulentene mener heller ikke at brannbelastningen blir tillagt nok viktighet i konstruksjoner.

 

PAROC STEINULL - Ideell for brannsikringsløsninger

PAROC eXtra Plus

PAROC Steinull

 • er naturligt ikke-brennbar (består av 96-98% stein)
 • er klassifisert i Euroklasse A1 (den høyeste klassen for byggemateriale) 
 • beholder sine egenskaper ved så høy temperatur som 1000°C
 • har en svært lav brannbelastning
 • bemser spredning av brann
 • gir passiv brannbeskyttelse som hverken krever vedlikehold eller årlig inspeksjon
 • beskytter bygningen i hele dens levetid
Les mer

Brandtest PIR, EPS och stenullDen 9. oktober gjennomførte Firesafe Europe en branntest i Helsinki. Se filmer fra testene her >>

24 timmar, 1000 grader och fortfarande brandsäker24 timer, 1000 grader og fremdeles brannsikker. Branntest av PAROC Steinull. 

Paroc stenull brinner inteBranntest av EPS og steinull i fasade. Kilde: FireSafe Europe, University of Zagreb  

 

Brenner ikkeFlere videoer på vår YouTube-kanal. Klikk her >>