Energieffektivitet er avgjørende

Den beste energien, både billigst og mest bærekraftig, er den som ikke brukes. Bygninger, og vi som bor i dem, står for mer enn en tredjedel av den totale energibruken i EU. Hvordan kan vi da redusere energiforbruket? Svaret er enkelt: Gjennom isolasjon. Ved å forbedre energieffektiviteten i bygninger reduseres behovet for energi, også på lang sikt.

EU har uttalt at de skal være klimanøytrale innen 2050. Omtrent 90% av vår nåværende boligmasse i EU forventes å forbli på plass innen 2050. 75% av disse er ikke energieffektive. Samtidig er renoveringsgraden skremmende lav, omtrent 1% per år*, noe som passer dårlig med EUs mål og investeringen i renoveringsbølgen, Green Deal.

Energieffektivisering av bygg er avgjørende for å nå klimamålene. Isolasjon spiller en viktig rolle her, enten det gjelder nybygg eller renovering. Med dagens skyhøye energipriser lønner en investering i isolasjon seg raskere enn noensinne. PAROC Steinull er en naturlig holdbar isolasjon som gir bygningen både brannbeskyttelse og energieffektivitet i samme produkt. Isolasjon er en nøkkel til løsningen.

* Kilde: Energimyndigheten i Sverige

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Ved å forbedre energieffektiviteten sparer du både energikroner og naturens ressurser!

PAROC PROSAVER, professional calculator

Jeg vil vite mer om energieffektivisering!

Kontakta oss för mer information

Energieffektive boliger for studier og studentliv

I Skandinavia i dag er det mange boliger, både eneboliger og leilighetskomplekser, som har stort behov for renovering og energieffektivitet. Et eksempel er studentboligene i studentbyen Rosendal i Göteborg. Nå får byggene et brannsikkert og energieffektivt isolasjonslag for en lys fremtid med lavere energiforbruk og økt komfort.


Fredrik Andersson, stedsleder fra entreprenøren MVB, snakker om produktvalget, PAROC Steinull i form av PAROC Cortex, med innebygd vindstoff, i kombinasjon med PAROC eXtra.

– Vi i MVB jobber mye med energibalansering. I dette prosjektet oppfyller denne løsningen våre krav veldig bra.

Energieffektivisere! Det er god forretning!

Å redusere energiforbruket med ekstra isolasjon er en god investering. Faktum er at du begynner å spare mens du installerer isolasjonen. For å forkorte startavstanden har vi samlet instruksjoner om hvordan du enkelt kan renovere og i tillegg isolere ulike deler av huset ditt. Hver del inneholder spesifikke produktanbefalinger og kan lastes ned som et PDF-dokument. Nedenfor er noen eksempler.

Å etterisolere er logisk

Rapporten "Grön Logik"* slår fast at ytterligere isolering av bygninger og installasjoner reduserer energibruken og er både privat og sosialt lønnsomt. Ved å isolere fasaden med ett desimeter ekstra isolasjon, eller loftet med to desimeter, halveres energitapet via tak og vegger.

Energieffektivisering er den raskeste og mest kostnadseffektive måten å redusere energiprisene og nå klimamålet på. En privatperson som i tillegg isolerer huset sitt, får investeringen tilbake to ganger i 30 år. Samfunnet får investeringen tilbake fire ganger.

* Rapporten om etterisolering er en del av rapportserien Grön Logik  initiert av Swedisol, bransjeorganisasjonen for mineralullprodusenter. Begge rapportene er produsert av Agneta Persson og kolleger ved Anthesis

 

Mindre energitab

Jeg vil vite mer om energieffektivisering!

Kontakta oss för mer information