Konstruktiv varmeisolering

Konstruksjonsisolering er varmeisolering som fungerer som bærende konstruksjon enten på egen hånd eller sammen med andre bærende deler. Kravene til varmeisolering dekker både trykkspenning/trykkmotstand, skjærfasthet og strekkfasthet.

Stive varmeisolerende såler, plater og lameller

Steinullplater eller -lameller er eksempler på stive isolasjonsprodukter. Typiske bruksområder for stiv isolering er flate tak, flytende gulv, pussede fasader, akustiske tak og sandwichelementer. De viktigste mekaniske egenskapene for isolering på disse bruksområdene er:

  • Trykkfasthet og modul (EN 826)
  • Strekkfasthet og modul (EN 1607)
  • Trykkmotstand og modul (EN 12090)
  • Punktlast (EN 12430)
  • Dynamisk stivhet (EN 29052-1)
  • Bøyefasthet
  • Gjennomtrekkingsfasthet