Mekaniske egenskaper

Med styrken hos et materiale menes evnen til å motstå påført belastning uten å svikte. Belastningen kan utøves gjennom strekk-, trykk- eller skyvekraft.

Mekaniske egenskaperTrykkfasthet og modul

Trykkfastheten angir hvor stor belastning som kan påføres et isoleringsmateriale før det svikter. Trykkspenningen angir hvor stor belastning som kan påføres et isoleringsmateriale før det oppnår en relativ deformering (f.eks. 10 prosent). Jo høyere trykkspenningsverdier, desto større belastning tåler materialet. Belastningen utgjøres vanligvis av snø, vind, jord eller andre materialer eller trafikk under installasjonen (10 kPa = 1 000 kg/m2).

Trykkfastheten (σm) fastslår om testmaterialet svikter og en relativ deformering på 10 prosent oppstår. Under testen fastsettes kurver for belastningsforskyvning. Kurven viser hvordan belastningen påvirker deformeringen av testmaterialet. Denne typen kurver gir ytterligere informasjon om produktenes oppførsel.

  • Trykkspenningen for steinullplater ligger på omkring 100 kPa
  • Trykkfastheten for steinullslameller ligger på omkring 400 kPa

Trykkmodulen angir ullens stivhetsgrad utfra forholdet mellom spenningsøkningen og økningen av den relative forskyvningen. Stivheten fastsettes ved hjelp av den lineære delen av kurven for belastningsforskyvningen.


Trykkfasthet og modul

Måler hvor stor kraft som kreves for å dra i stykker et materiale. Strekkfastheten angir den høyeste belastningen testmaterialet klarer før det svikter. Den måles ifølge EN 1607. Under testen fastsettes kurver for belastningsforskyvningen. Kurven viser belastningens innvirkning på deformeringen av testmaterialet. Denne typen kurver gir ytterligere informasjon om produktets oppførsel.

Strekking


Strekkmodulen viser stivheten i steinullen og angis som forholdet mellom belastningsøkningen og økningen av den relative forskyvningen. Stivheten fastslås utfra den lineære delen av kurven som illustrerer belastningsforskyvningen.
 

Skyvefasthet og modul

Et materiales evne til å beholde sin form når det utsettes for "glidekrefter", kalles trykkfasthet. Verdien angir hvor stor kraft som kreves for at et materiale skal svikte. Testen utføres i samsvar med EN 12090, og resultatene gjengis i kilopascal (f.eks. 35, 50 eller 75 kPa). God trykkmotstand i byggisoleringsmateriale er nødvendig for å klare belastningen ved for eksempel puss eller bruk i sandwichelementer.

For sandwichelementer fastsettes trykkmotstand og modulen i henhold til produktstandard EN 14509.
  • Trykkmotstanden for steinullslameller ligger på omkring 300 kPa

Punktlast

Punktlasten (PL) angir hvor stor konsentrert belastning som kan påføres innen isolasjonen komprimeres till 5 mm innenfor et område med diameter på 79,8 mm. Denne testen utføres ifølge EN 12430 (10 N = 1 kg).

Jo høyere punktlastverdier, desto større konsentrert belastning tåler materialet. Belastningen kan komme fra fottrinn, nagler eller andre former for belastning i installasjonsfasen.
  • Steinull i tak tåler punktlaster på 200 – 700N.

Dynamsk stivhet

Et materiale må være ”mykt”, men også ”hardt” for å oppnå gode dynamiske stivhetsverdier. Enheten MN/m³ angir hvor stor kraft som kreves for å trykke sammen materialet en (1) meter. Jo lavere verdi for dynamisk stivhet, desto bedre trinnlydisolering.

Dynamic stiffness

Denne egenskapen er nødvendig for vibrasjonsdemping i for eksempel flytende gulv.

  • Den dynamiske stivhetsverdien for mineralull ligger på 5–50 MN/m3.

Bøyefasthet

Bøyefastheten måles i en sikkerhetstest for å sikre at produktet klarer å bære sin egen masse. For steinullprodukter måles bøyefastheten bare for akustikkplater som er montert horisontalt fra kanten. Platen må være tilstrekkelig stiv til at den ikke bøyes og løsner fra opphengssystemet.
Bøyefastheten kan også måles med belastning. Dette innebærer at det går an å fastslå om lettere installasjoner, for eksempel spotlys, sprinkler eller røykdetektorer, kan festes direkte i isoleringsplaten eller om det kreves spesiell støtte i den bærende konstruksjonen.

Gjennomtrekkingsfasthet

På bruksområder der mekaniske festeinnretninger går gjennom isoleringsjiktet passer det å gjøre en gjennomtrekkingstest for å fastslå hvor stor kraft som kreves for at isoleringsplaten skal trekkes løs fra festeinnretningen. Denne testen gjøres først og fremst på pussede fasadeprodukter.