Mekanisk stabilitet

Et av de grunnleggende kravene til byggverk i byggevaredirektivet (CPR) er mekanisk motstandskraft og stabilitet (bruksdokument 1). Den mekaniske ytelsen til byggkomponenter fastsettes i samsvar med Eurokode 1990: 2002. Eurokode. Forskrifter for konstruksjon.

Mekanisk motstandskraft og stabilitet gjelder stabiliteten i hele bygningen. De formene for belastning som forekommer i bygningskonstruksjoner. er normal belastning og påført belastning, for eksempel ved vind, snøfall og jordskjelv.

Ved varmeisolering avhenger den mekaniske strekkfastheten av bruksområdet. I forbindelse med CE-merkingen av produkter for et visst bruksområde testes de nødvendige egenskapene for mekanisk strekkfasthet og inngår dermed i CE-merkingen. Kravene til mekanisk strekkfasthet for de aktuelle egenskapene er fastsatt i nasjonale byggeforskrifter.

Link til mer informasjon om byggeforskrifter >>


PAROC steinull har utmerkede mekaniske egenskaper

Steinull er et meget effektivt materiale takket være dets unike struktur med stor motstandskraft mot mekanisk påvirkning. Avhengig av fiberretningen kan vi tilby ulike produkter med ulike mekaniske egenskaper.

 

PAROC steinull – bærekraftig isolasjon

Steinull er et uorganisk materiale som beholder sin form og sine dimensjoner under alle forhold. På den måten bevares steinullens mekaniske egenskaper effektivt, og bæreevnen synker bare marginalt under bruk.
Les mer

Nyttige linker
Nyttige linker til mer informasjon.