VVS og lyd

I de fleste rom er mekaniske systemer eller VVS-utstyr den vanligste kilden til forstyrrende støy. Følgende faktorer må hensyntas ved utformingen av ulike installasjoner for bygninger:

  • Plasseringen av maskiner og VVS-utstyr skal velges nøye og i begynnelsen av byggeplanleggingen.
  • VVS-utstyr skal velges med omsorg og ha lave lydnivåer.
  • Eventuelle vibrasjoner fra utstyret må isoleres.
  • Viftestøy må isoleres med lyddempere.  

Nedenfor vises et eksempel på lyddemping i et 50 cm kvadratisk rør:


VVS lyddemping 


VVS lyd