Lydklassifisering

Et materiales evne til å absorbere lyd uttrykkes som regel med absorpsjonskoeffisienter målt ved ulike frekvenser. Dette betyr i praksis at et materiale har et antall ulike absorpsjonskoeffisienter avhengig av frekvens.

Ved spesifisering av egnet absorpsjonsklasse for et produkt måles produktene først i henhold til EN ISO 354. Resultatet av denne testen er en absorpsjonskurve, som presenterer absorpsjonskoeffisienter for hver frekvens som brukes i testen.

En veid lydabsorpsjonskoeffisient (αw) er resultatet av sammenligningen mellom lydabsorpsjonskoeffisientene ved standardfrekvens og referansekurven ifølge ISO 11654. Koeffisienten αw benyttes av alle leverandører av hengende himlinger i Europa ettersom det er den metoden som er innført som norm for CE-merking av hengende himlinger.

EN ISO 11654 brukes også for å klassifisere lydabsorpsjonsmateriale basert på målte absorpsjonskurver for klasse A til E, der A står for den beste lydabsorpsjonsevnen, og E for den dårligste. Installasjonsmetoden og materialegenskapene har stor innvirkning på resultatet.

Klassifiseringssystemet er til nytte når man skal sammenligne og velge egnet lydabsorberende materiale for ulike formål. Akustikkplater av steinull har vanligvis lydabsorpsjonsklasse A.

 

Eksempel: Sammenligning av ulike produkter utfra absorpsjonsklasse.

Produkt 1 har absorpsjonsklasse A og produkt 2 absorpsjonsklasse C med samme installasjonsmetode. Dette innebærer at absorpsjonskoeffisienten for produkt 1 er ca. 50 prosent bedre enn produkt 2. Oppgaven er å utforme et lekerom på en førskole med en etterklangstid på 0,6 sekunder. Etter beregning av nødvendig absorpsjonsmateriale ser vi at romdimensjonene krever at produkt 1 må dekke hele rommets himling og en stor del av veggene for å oppnå ønsket etterklangstid. Hvis vi velger produkt 2, må vi bruke en og en halv gang produktmengden sammenlignet med produkt 1 for å oppnå samme etterklangstid. I praksis innebærer dette at det ikke er tilstrekkelig monteringsstruktur for produkt 2.


αw  Lydabsorpsjonsklasse
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  IKKE klassifisert

Lyd absorbsjon