Lydbarrierer

Lyd eller lydbarrierer, for eksempel vegger eller skjermer, er utformet for å danne en akustisk skygge gjennom å blokkere en fri strøm av lydbølger. Reduksjonen av lydnivået innenfor dette skyggeområdet bak barrieren skyldes frekvensen. Ved høye frekvenser er effekten av barrieren tydelig, mens skyggeeffekten ved lave frekvenser (lange bølgelengder) reduseres.

Plasseringen av lydbarrierer må velges med omhu. For optimal funksjon må barrieren få lyden til å avvike så mye som mulig fra sin bane og endre retning med størst mulig vinkel. En lyddempingsskjerm får best effekt hvis den plasseres nær støykilden. Halvveis mellom disse to er den dårligste posisjonen. Lyddempingseffekten for en skjerm avgjøres først og fremst av den effektive skjermhøyden, H, og skjermbredden sammenlignet med størrelsen på støykilden (se bildet nedenfor).

 

Ljudbarriärer


Skjermer inne i bygninger må alltid kombineres med en lydabsorberende himling for å unngå lydrefleksjoner. Effekten av en lydskjerm i en bygning er normalt ca. 5–10 dBA. Lydreduksjonstallet for skjermen må ligge på omkring 20–25 dBA.

 

Ljudbarriärer