Lyd

Støybeskyttelse er et av de grunnleggende kravene ved bygningsarbeid i EUs byggevaredirektiv (CPR). Bruksdokument: Beskyttelse mot støy.

I de fleste land finnes det regler for det akustiske miljøet, med faktorer som:

  • Støy som overføres fra industribygninger til omkringliggende miljø
  • Trafikkstøy som trenger inn i bygninger
  • Støynivåer på verksteder og bygninger
  • Støyreduksjon mellom rom i en bygning

Behovet for gode akustikkløsninger i bygninger vokser raskt fordi man bygger mer og mer kompakte områder i nærheten av transportårer. Etterspørselen etter kvalitetsbygninger med hensyn til lydisolering og romakustikk øker også i mange markeder. I visse tilfeller er byggeforskrifter allerede revidert med krav om bedre lydisolering og til og med romakustikk.

Lyd 


Det er viktig å ikke blande sammen begrepene "lydisolering" og "lydabsorpsjon". Et lydabsorberende materiale, som steinull, gir ikke mye lydisolering fordi det har lite masse og slipper gjennom luft. Det kan bidra til å redusere lydnivået i et støyfylt rom eller øke lydisoleringen i en bygningskonstruksjon.

Spesiell akustikkdesign er nødvendig for å lage egnede rom for planlagte funksjoner. Det er hovedsakelig to lydfaktorer å vektlegge ved utformingen av en bygning:

  • Velg lydsvakt utstyr (f.eks. heiser, pumper, varmeaggregater, ventilasjonssystemer osv.)
  • Håndter lyden i bygningen ved hjelp av romakustikk og lydisolering

Porøs steinull fra PAROC er et utmerket lydabsorberende materiale.

Et materiales lydisolerende egenskaper uttrykkes med lydabsorpsjonskoeffisient, α (alfa), som en funksjon av frekvensen. Alfa (α) strekker seg fra 0 til 1,00 (fra total refleksjon til total absorpsjon).

PAROC steinull er porøs. Den består av sammenhengende materiale og hulrom. Evnen til å absorbere lyd øker med frekvensen og er også sterkt knyttet til materialets tykkelse, spesielt når absorbenten plasseres tett på en vegg eller en annen hard overflate.

For lavfrekvent lyd øker en luftspalte mellom absorbenten og den reflekterende overflaten, eller veggen, lydabsorpsjonen.

 Lyd absorbsjon

Bilde: Lydabsorpsjonskurver for PAROC steinull med tykkelse på 30 mm (grønn), 50 mm (rød) og 100 mm (blå).


PAROC steinull er et utmerket materiale for bruk i lydisolerende konstruksjoner
For å forhindre forplantning av lyd må lydbølgene brytes på følgende måte:

  • Fyll igjen hulrom i vegger slik at de ikke bidrar til resonans.
  • Legg et flytende gulv for å redusere trinnlyd fra gulvet.
  • Isoler vibrerende maskinutstyr for å redusere vibrasjonene.

Takket være steinullens unike egenskaper brukes den ofte til alle disse formålene. I innervegger er f.eks. porøs steinull som slipper gjennom luft, det mest ettertraktede lydisoleringsmaterialet. For tolags innervegger gir steinullen 5–10 dB forbedring sammenlignet med en tom veggkonstruksjon.

Paroc steinull

Figuren nedenfor viser lyddempingen for en tolags veggkonstruksjon med eller uten steinull i hulrommet.

Lyd reduksjon