Vurderingssystem for byggevarer

Svanen

Den nordiske miljømerkingen Svanen gjelder for Parocs himlinger PARAFON® HYGIEN, CLASSIC og EXCLUSIVE med kant A. Svanemerkingen garanterer at Paroc oppfyller kriteriene for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursforbruk, avfallshåndtering, gjenvinning osv. Nå er det kun Parocs himlingsplater som er svanemerket. Det skyldes at det fortsatt mangler kriterier for å kunne merke andre isoleringsprodukter. Det er derimot mulig å svanemerke en bygning. Svanen har utviklet et kriteriedokument for småhus, boligblokker og barnehagebygg. Den som søker om en slik lisens, fyller ut kravdokumentet og søker om en lisens. De som lager produkter som ikke kan svanemerkes, f.eks. isolasjonsmaterialer, skal da fylle ut et kriteriedokument, som er en erklæring om at produktet ikke inneholder uønskede kjemiske stoffer.

Les mer >> Svanen

BASTA

I tillegg til ovenstående typer systemer finnes også BASTA, med egenskapskriterier som bygger på den europeiske kjemikalielovstiftelsen REACH. Her er det Paroc selv som står for vurderingen. Kun produkter som oppfyller egenskapskriteriene kan registreres.

Les mer >> BASTA

EIIF

Paroc Group er premiummedlem av EIIF (European Industrial Insulation Foundation). Denne stiftelsen er etablert for å øke og etablere bruken av industriisolering som en allment vedtatt måte å fremme bærekraftig utvikling på.

Les mer >> EIIF