Bygningsmaterialets utslippsklassifisering

For å oppnå bedre kvalitet på inneluften må produkter konstruert for bruk i bygninger og inneområder oppfylle strenge kjemiske utslippsgrenser, noe som bidrar til å skape sunnere innemiljøer. Målet med frivillig utslippsklassifisering er å forsterke utviklingen og bruken av bygningsmaterialer med lave utslipp.

Alla materialer avgir utslipp på et eller annet nivå – også rene naturmaterialer gjør det. Bygningsmaterialer og innredning slipper ut ulike kjemikalier i inneluften. Utslippsklassifiseringen av bygningsmaterialer presenterer utslippskravene for anvendte materialer med hensyn til inneluft av god kvalitet. M1-klassifiseringen står for lave utslipp. RTS (Rakennustieto) redigerer og publiserer en katalog over dagens klassifiserte produkter og deres rettighetsinnehavere på sitt webområde.


Frivillig merkingssystem

"Utslippsklassifiseringen av bygningsmaterialer er et frivillig merkingssystem som er åpent for alle produsenter, importører og eksportører av bygningsprodukter. Klassifiseringen har ikke forrang i forhold til offisielle bygningskoder eller tolkninger av dem. Mange utviklere, arkitekter og konstruksjonsteknikere foretrekker imidlertid M1-klassifiserte produkter når de velger materialer til prosjektene sine. RAKLI (den finske organisasjonen for huseiere og byggekunder), SAFA (den finske arkitektorganisasjonen) og SKOL (den finske organisasjonen for konsulentforetak) anbefaler klassifiseringssystemer for sine medlemmer for å stimulere til bygging av høy kvalitet.”

Les mer om kriteriene for M1-klassifisering på RTSs hjemmeside. Her finner du også alle klassifiserte bygningsprodukter >>