Energieffektive renoveringer

Når et hus renoveres, bør man samtidig forbedre energieffektiviteten (tak, yttervegger, grunn og gulv). Forbedring av energieffektivitet er det eneste aspektet ved renoveringsarbeidet som virkelig lønner seg.

Ved bygging av et nytt eller renovering av et eksisterende hus er det lurt å være godt forberedt på fremtidige krav til energieffektivitet. Fordi hvert hus er unikt, må hvert energirenoveringsprosjekt planlegges nøye utfra husets bestemte behov.

Vesentlig potensial

Når det gjelder energibesparelser, har renovering av eksisterende bygninger det største potensialet innen byggebransjen. Fra et teknisk synspunkt er det samtidig den mest krevende utfordringen.

Komponentinnrettet renovering

I stedet for å renovere hele den eksisterende bygningen på en gang anbefales såkalt energioptimalisert renovering. Økonomien i prosessen optimaliseres gjennom å behandle husrenoveringen som en rekke komponentbaserte prosjekter gjennom husets samlede levetid. Hver komponent – for eksempel fasaden, vinduene, taket eller VVS-systemet – oppgraderes eller byttes ut på optimalt tidspunkt når komponentens levetid er over. Hver gang en komponent renoveres, brukes beste tilgjengelige teknikk for å oppgradere energieffektiviteten til passivhusnivå.

Energieffektiviteten til et hus er så mye mer enn summen av dets komponenter. Komponentene samvirker, og det er derfor viktig å betrakte huset som en helhet. La oss ta et eksempel. Gamle vinduer med luftinntak i karmene byttes ut med moderne, meget energieffektive vinduer uten luftinntak. Friskluft tas inn via varmegjenvinningsenheten, og VVS-systemet må tilpasses på tilsvarende måte. Dette viser tydelig hvordan utbytting av en komponent kan påvirke andre komponenter. Derfor kreves det nøye planlegging for å unngå feil.

Etter flere år med flere komponentbaserte renoveringer oppgraderes energieffektiviteten i det eksisterende huset på en økonomisk forsvarlig måte til passivhusnivå. Samtidig forlenges husets levetid på en bærekraftig måte.

Kilde *Pekka Haikonen, utviklingssjef, Paroc, 11. mars 2008