Energieffektive industrielle prosesser

Mange industrielle prosesser krever store mengder varme og mekanisk kraft. Innen EU står industrisektoren for over 27 % av det samlede energiforbruket.

Optimalisert energibruk i industrielle systemer er positivt for miljøet og gir kostnadsbesparelser. I industrielle prosesser eller anlegg vil eiere og driftsansvarlige forsikre seg om at deres investering gir optimal funksjonalitet, effektivitet og – selvfølgelig – avkastning. Dette er områdene der bedre energieffektivitet og besparelser kan oppnås:

  • Rørledninger (spesielt ledninger med høye temperaturer).
  • Ventilbokser og flenser.
  • Sisternevegger og -tak.
  • Varmevekslere og trykkbeholdere.
  • Fyrkjeler.
  • Røykkanaler.
  • Utstyr og filtre.
  • Industriskorsteiner.
  • Spesialkonstruksjoner.

En enkel måte å øke effektiviteten og ytelsen i en prosess på er å sørge for at den er godt isolert. Det reduserer energiforbruket til et minimum og maksimerer anleggets levetid. Dette er to ytterst verdifulle fordeler med en velisolert prosess. Energiforbruket kan reduseres betydelig gjennom å holde varmetapet ved varmetransport til et absolutt minimum.

Innen industrien er det et stort potensial for å redusere varmetap. Altfor ofte kopieres spesifikasjoner fra tidligere prosjekter. Visse av dem kan være flere titalls år gamle. Gjennom å isolere bedre kan mange fordeler oppnås: energi- og kostnadsbesparelser, reduserte karbondioksidutslipp og mer effektive prosesser.

Energieffektive industrielle prosesser

Bilde: En investering i energieffektiviteten i den industrielle prosessen gir energikostnadsbesparelser hvert år.

Rørledningene og installasjonene på industrielle anlegg transporterer ofte varme elementer som varmt vann. For en optimal produksjonsprosess kreves et stabilt nivå av generert varme under hele prosessen. Når rørledninger og installasjoner ikke er skikkelig isolert, oppstår varmetap slik at det kreves mer energi for å opprettholde samme nivå. I visse deler, som ventiler og flenser, ikke isolert i det hele tatt. Mangelfullt vedlikehold av isolering forårsaker også store varmetap hvert år.

Byggebransjen ligger langt foran prosessindustrien når det gjelder regler for energieffektivitet. Hvis man sammenligner isoleringsnivået i passivhus og kraftverk, vil man se at temperaturen i disse systemene skiller seg en del fra hverandre. De høye temperaturene i kraftverk bidrar til mye større varmetap enn for passivhus. Når man sammenligner isoleringen som brukes for å redusere dette tapet, er forskjellen enorm.

Varmetap: Sammenligning mellom industri og bygninger.

  Kraftverk Aktuelle bygningsbestemmelser Passivhus 
Temperatur  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
Varmetap (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
Isolasjonstykkelse  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Kilde: www.eiif.org

Industriisolering har ofte meget strenge krav. Temperaturintervallet for utstyret er så høyt som 600–800 grader, og er i stor utstrekning plassert utendørs. For å sikre gode varmeegenskaper og mekaniske egenskaper må isolasjonen være vanntett og ha korrosjonsbestandige egenskaper. Aanleggene ligger ofte i nærheten av havet, der korrosjonsrisikoen er som størst.

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) ble stiftet i år 2009 og består av Europas ledende leverandører og produsenter av isolasjon. Det er en upartisk og ideell stiftelse som promoterer industriisolering som et førstevalg for forbedret bærekraft og lønnsomhet. EiiFs program øker kunnskapene om de voksende og nødvendige fordelene ved isolering. Stiftelsen har som formål å påvise det skjulte potensialet og fremme tiltak for mer velisolerte og bærekraftige løsninger.

Les mer >>

http://www.eiif.org/default.asp