Beboere

Effekt av beboere til total energieffektivitet

Et energieffektivt hus er ikke det samme som lavt energiforbruk. Selv i ett passivhus kan en bruker forbruke store mengder energi enten bevisst eller, som i de fleste tilfeller, uten å vite om det. Derfor er kontrollsystemene i et energieffektivt hus og systemenes brukergrensesnitt meget viktige. Det blir enklere for brukeren å gjøre nødvendige justeringer hvis en rød lampe tennes ved kjøkkenbenken når innetemperaturen overskrider forhåndsinnstilt temperatur, eller når energiforbruket overskrider grenseverdien.

Tilstrekkelig energiforbruk er det andre hensynet å ta. Hvis husets størrelse overstiger brukernes behov, går energi til spille uansett hvor energieffektivt huset er. Det finnes mange enkle måter å spare energi på når man konstruerer et bolighus.

Gjennom å følge nedenstående anvisninger kan du redusere energiforbruket vesentlig.

 • Velg en baderomsarmatur som ikke forbruker for mye vann.
 • Installer dusj i stedet for badekar.
 • Bruk vannbesparende dusj- og kranhoder.
 • Bruk en elektrisk varmtvannsbereder.
 • Hvis du har tenkt å bygge et murt ildsted, sørg for at det kan brukes til matlaging også. På den måten kan du bruke den samme energien til både oppvarming og matlaging.
 • Bygg badstue og vaskerom med teglstein som underlag. Varmen fra badstuen lagres i teglsteinene og bidrar til sentralvarmesystemet. Teglstein håndterer dessuten fukt bedre.
 • Sørg for at ledninger og luftkanaler er godt isolert.
 • Hold innetemperaturen mellom 20 og 21 grader og soveromstemperaturen mellom 18 og 20 grader. En forandring på en grad i temperatur tilsvarer en forandring på ca. 5 % i energiforbruk.
 • Bytt ut vanlige glødelamper med lavenergilamper.
 • Velg energieffektive modeller når du kjøper husholdningsapparater.
 • Kontroller at alle vannkraner er tette og ikke står og drypper.
 • Etterisolering av loft er en kostnadseffektiv måte å spare energi på.
 • Etterisoler rundt dører og vinduer.
 • Rengjør varmtvannsberederen regelmessig for å unngå at det dannes et isolerende lag.
 • Varmtvannsberederen må alltid ha ekstra isolering.
 • Rengjør varmeveksleren regelmessig for optimal funksjon.

Trekk kan forhindres ved å sørge for at huset er godt isolert med tett sammenføyde konstruksjonselementer.

Et passende ventilasjonsnivå oppnås gjennom bruk av et ventilasjonssystem med konstant gjennomstrømning og varmegjenvinning. Et inntak må plasseres i samtlige rom, og luften hentes fra luktfrie uteområder. Luftkondisjonering med varmegjenvinning bruker og varmer opp friskluft som kommer utenfra. På den måten er lufttemperaturen behagelig selv vinterstid.

Luftfuktigheten i hus bør helst ligge på ca. 40 %. Ventilasjonen bidrar til å eliminere overflødig luftfuktighet inne i hus. Ved å gjøre husets innvendige overflater så damptette som mulig forhindres fuktansamling i konstruksjonen. Dermed reduseres behovet for luftkondisjonering. Om vinteren, når uteluften er veldig tørr, er det ikke uvanlig at luftfuktigheten synker under 40 %.