Bygningsutforming

Passivhus gir arkitekter stor valgfrihet ettersom de fritt kan velge design og bygningsmateriale. Sørvendte hus gir mange energifordeler, men erfaringen viser at konseptet også fungerer for hus som vender mot nord. Behovet for oppvarmingsenergi avhenger av husets form. Mest effektive er enkle firkantede og kubeformede hus. 
 

Ta hensyn til behovet for nedkjøling i bygningens design

Hvor mye lavere oppvarmingsbehovet blir med passiv solenergi, avhenger av i hvilken retning huset og vinduene er plassert. Behovet for nedkjøling tidlig på våren kan utgjøre et problem. Store vinduer mot sør kan være en del av bokvaliteten, men det kreves gode løsninger for å regulere innetemperaturen og forhindre altfor høye temperaturer. Balkonger, brede takskjegg, skjermtak og markiser utenpå huset er effektive tiltak for å forhindre at huset varmes opp av solen om sommeren.

Klimaskjerm: konstruere termisk ytelse

Når du konstruerer et lavenergi- eller passivhus, må du ta hensyn til at alle aspekter ved huset avhenger av hverandre:

  • klimaskjerm (varme, luft og fuktbevegelser)
  • mekaniske systemer (VVS)
  • de som bor i huset

Klimaskjerm

Hvis konstruksjonen skal bli vellykket, er det viktig at man forstår sammenhengen mellom disse tre faktorene. For eksempel innebærer mer isolasjon at huset trenger et mindre varmesystem, og et mer lufttett hus trenger et mekanisk ventilasjonssystem.

Ved konstruksjon av en klimaskjerm med riktige termiske egenskaper må det tas hensyn til tre hovedfaktorer:

  1. Varmegjennomgangskoeffisient, medregnet vinduer og dører
  2. Lufttetthet mot inntrengning
  3. Vindsperre som forhindrer at kald luft trenger inn