Energieffektivitet

Som følge av de raske klimaforandringene og de stigende energiprisene er det viktigere enn noen gang å forbedre energieffektiviteten i bygninger.

Bygninger har et enormt energisparingspotensial. En godt isolert hus forbruker for eksempel bare 20 % av energien som går med til å varme opp et standardhus.

Isolering er den viktigste enkeltfaktoren når et energieffektivt hus skal bygges. Isoleringen kan stå for opptil 75 % av husets totale potensial for redusert energiforbruk, noe som innebærer ca. 460 millioner tonn karbondioksid (CO2) per år.

Energieffektive hus deles inn i fire kategorier: Lavenergihus, passivhus, nullenergihus og plussenergihus. Passivhus er ofte den optimale løsningen hvis man ser på husets samlede livssyklus.

Konstruksjonen til energieffektive hus er noe tykkere og mer kompakt enn på tradisjonelle hus. I tillegg til isoleringen avhenger energieffektiviteten til et hus av flere variabler, for eksempel husets samlede vindusflate, mengden sollys og hvilket ventilasjonssystem som benyttes. 

Kilde: CEPS, EURIMA, VTT

PAROC Energiklokt hus er en smart investering.

  • Når man bygger et energieffektivt hus, blir byggekostnadene bare 0–5 % høyere enn for et ett standardhus (ifølge VTT, Finlands teknologiske forskningssentral.
  • Prisen ved salg av et energiklokt hus er ca. 10–30 % høyere enn prisen for et standardhus.
  • Energikloke hus kan innebære en besparelse på 250 000–450 000 kroner over en 25-årsperiode (VTTs anslag).
  • Isolering med steinull er en enkel og kostnadseffektiv metode for å spare energi og beskytte miljøet. Også oppvarmingskostnadene reduseres, inneluften blir frisk og sunn, og bygningen får bedre lydisolering.

Steinull er et utmerket isolasjonsmateriale.

  • En kubikkmeter steinull består av 95–98 % luft, og det er alminnelig kjent at stillestående luft har meget lav varmekonduktivitet.

Steinull har utmerket vann- og fuktmotstand.

  • PAROC steinull har gode vannavstøtende egenskaper. Den forhindrer fuktbremser og absorberer ikke vann. Vann kan trenge inn i plater ved tilstrekkelig høyt trykk. En våt steinullplate tørker raskt takket være steinullens gjennomtrengelighet.
  • Vannabsorpsjon, korttids, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609).
  • Vannabsorpsjon, langtids, (delvis nedsenkning), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087).
  • PAROC steinull har høy fuktgjennomtrengelighet. Det skjer ingen kondensdannelse i isolasjonen.
 PAROC steinull har gode vannavstøtende egenskaper