Verifisering og sertifisering

IR-inspeksjoner

IR-inspeksjoner er raskt i ferd med å bli noe av en norm for inspeksjon av bygninger. Med riktig verktøy og utdannelse kan bygningsinspektører i praksis helt eliminere energitap som skyldes ineffektive eller dårlige bygningskonstruksjoner. IR-inspeksjoner bidrar til å redusere bygningens karbondioksidavtrykk og dermed også til å beskytte miljøet, senke energikostnadene og forbedre sikkerhet, produktivitet og energieffektivitet.

En IR-inspeksjon innebærer en heldekkende og detaljert kontroll av energilekkasje i et bolighus eller en kommersiell eiendom. Hele eiendommen undersøkes ved hjelp av varmefølsomt IR-utstyr som setter fingeren på luftlekkasjer, manglende isolasjon eller dårlig isolerte områder i gulv, himlinger og vegger. Inspektøren avgir en detaljert skriftlig rapport som viser hvor problemene ligger, sammen med anbefalinger av hvilke tiltak som bør gjennomføres for de aktuelle problemene. I de fleste tilfeller blir resultatet lavere energiforbruk og lavere regninger for oppvarming og kjøling.

IR-bilder har blitt et verdifullt verktøy for energiinspeksjoner i både bolighus og kommersielle bygninger. Med et IR-kamera går det an å visualisere varme slik at man enkelt ser hvor energien går til spille. IR-bildene inngår i rapporten fra energiinspeksjonen, side om side med vanlige fotografier fra rommene. På denne måten kan leseren sammenligne bildene og se nøyaktig hvor energitapene finnes.

IR-bildene hjelper oss med å oppdage mange vanlige energiproblemer. God varmeisolering i bygninger er en viktig faktor for å oppnå varmekomfort for brukerne av bygningen. Isolering reduserer uønsket tap eller tilførsel av varme og kan redusere energibehovet til varme- og kjølesystemer. IR-bildene nedenfor tyder på manglende isolering i himlingen, mens det vanlige bildet til høyre ikke avslører noen problemer.

Målinger av lufttetthet

 

For å sikre at en ny bygning er ordentlig tett kan det gjøres en trykktest. Testen må gjennomføres før de lufttette sjiktene legges inn, og mens det fortsatt er mulig å utbedre eventuelle lekkasjer. Gjennomfør en test med viftedør for å kontrollere bygningens tetthet og luftinfiltrasjon. Bruk eventuelt en "Duct Blaster" for å finne luftlekkasjer i bygningens ventilasjonskanaler.

Målinger av lufttetthet