Byggeforskrifter

For konstruktøren er valget av riktig bygningsløsning like viktig som valget av pålitelige produkter med de riktige egenskapene for ytelsen og funksjonene som kreves i bygningen.

EUs byggevaredirektiv og CE-merkingen gjør det lettere for konstruktøren å velge mellom ulike produkter. Når produktegenskaper testes ifølge konsistente standarder, blir sammenligningen mellom ulike produkter mye enklere.

PAROC produkter for byggisolering har vært CE-merket siden 2002, da standarden EN 13162 "Värmeisolasjonsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter" ble publisert. Siden dette er alle produkter som omfattes av denne harmoniserte EN-standarden, testet og CE-merket ifølge standarden.

Les mer

Nyttige links
Nyttige linker til mer informasjon.