Brannsikker renovering

Det nye direktivet om bygningers energiytelse (EPBD), som trådte i kraft 9. juli 2012, foreskriver at medlemsstatene skal sikre at energiytelsen i bygninger under omfattende renovering, eller den renoverte delen av bygningen, oppgraderes slik at den oppfyller kravene til energiytelse (1).

Nasjonale byggnormer gjelder vanligvis for nye bygninger. I byggnormene forutsettes det at de eneste menneskene som oppholder seg på byggeplassen, er bygningsarbeiderne, og at det er byggherren som har ansvaret for deres sikkerhet. Ved renovering av bolighus kan det oppholde seg opptil 150 personer på byggeplassen samtidig. Hvem har ansvaret for sikkerheten til disse personene?

På grunn av de økte risikoene det medfører med et stort antall involverte mennesker, må renoveringsprogrammene kontrolleres nøye for å sikre at det brukes brannsikre materialer i størst mulig grad, og at det ikke gis avkall på brannsikkerhet under renoveringsarbeidet eller senere.

Valget av bygningsmaterialer er svært viktig for brannsikkerheten. Moderne materialer og byggemetoder kan medføre at temperaturen stiger kraftig og gjør at flammene sprer seg svært raskt, noe som skaper mer giftig røyk. Tiden det tar før en liten brann har utviklet seg til en storbrann, er nå bare 3–5 minutter, sammenlignet med 15 minutter eller mer på 1950-tallet. (2) Dette utgjør en direkte trussel mot beboernes muligheter til å ta seg ut av bygningen på en sikker måte, og det gjør det også mye vanskeligere for brannmennene når de ankommer brannstedet.

CE-merkingen av materialene i ulike byggesystemer (ETA, European Technical Approval) gjør at man kan bruke svært brennbare materialer i deler av systemet (f.eks. ETICS, External Thermal Insulation Composite Systems). Den branntekniske testingen av isolasjonsmaterialene i disse systemene utføres i det endelige bruksmiljøet, noe som i eksemplet med ETICS innebærer at isolasjonslaget dekkes med ubrennbar puss ved branntestingen. Brannsikkerheten i dette systemet er med andre ord hovedsakelig basert på pusslaget, som legges på aller sist.

Under renoveringsarbeidet fjernes mange beskyttende konstruksjoner og lag for å lette tilgangen. Bygningen dekkes også med et beskyttelsesmateriale som skal beskytte mot vær og vind under renoveringsprosessen. Kanaler, kabler, koblinger og stillverk kan også bli blottlagt når man arbeider med dem. Kanalene som dannes av beskyttelse og installasjoner, kan skape luftstrømmer som gjør at en eventuell brann og giftig røyk spres raskere til andre deler av bygningen. Altfor ofte undervurderer man disse risikomomentene, eller til og med ignorerer dem, med tragiske konsekvenser. Hvis man bruker ubrennbare materialer og autoriserte installatører, kan man redusere risikoen.

Risikoen for store branner øker stadig. 60 prosent av Europas innbyggere vil bli rammet av brann en eller annen gang i løpet av livet. Det er derfor viktig at brannsikkerheten prioriteres, spesielt når det gjelder store bygninger med stort belegg der menneskene er utsatt. 

Link:
Et brannsikkert Europa >>

(1) Direktiv 2010/31/EU fra 19. mai 2010
(2) Kilde – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Link >>

Les mer

PAROC PROTECTION
Les mer om isolasjonen som beskytter mot brann