Brann

Som et resultat av de økte kravene til energieffektivitet i bygninger og installasjoner, vil isolasjon spille en stadig viktigere rolle. Tykke lag med brennbar isolasjon kan øke brannbelastningen betydelig for en bygning, og valget av isolasjonsmaterial vil derfor ha en viktig innvirkning på bygningens generelle brannsikkerhet.

PAROC steinull er ubrennbar

  • PAROCs steinullprodukter er laget av naturstein (96–98 %), og det tilsettes bare en liten mengde organisk bindemiddel (~2–4 %) i produksjonsprosessen. Primærproduktene er vanligvis en god indikator på brannegenskapene til et material. Steinull brenner ikke fordi det er laget av uorganiske materialer. 
  • PAROC steinull har en unik kombinasjon av utmerkede termiske, lydisolerende og brannhemmende egenskaper. Steinull brukes der det stilles svært strenge krav til isolasjonen i flere henseender, for eksempel skipsbygging og atomkraftverk. 
     

PAROC steinull tilfredsstiller den strengeste europeiske brannklassen, Euroklasse A1

Overtenning er spontanantennelse av varm røyk eller gass som kan føre til ukontrollert brannutvikling. Ved overtenning kan dødeligheten øke med opptil 300 %, og en liten brann kan utvikle seg til en stor katastrofe. 

Materialets reaksjon på brann er definert i det europeiske klassifiseringssystemet i Euroklasse A1 til F. Klassifiseringen er basert på egenskapene til materialet under påvirkning av brann og inkluderer effekttap, røykutvikling og brennende dråper. Ved hjelp av klassifiseringssystemet kan man fastslå et materials bidrag til utviklingen av brann og røyk, samt om materialet har en tendens til å bidra til overtenning. Ubrennbare materialer og produkter (A1 og A2) kan ikke forårsake overtenning. F. eks. PAROCs steinullprodukter uten overflatelag er klassifisert som Euroklasse A1, og enda noen produkter med overflatelag av aluminiumsfolie eller glassfiberstoff er klassifisert som Euroklasse A1 eller A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), som betyr at de ikke bidrar til brann. Branntest ISO 1182 

Bilde: Steinull før og etter en brann med en temperatur på 750 °C (EN ISO 1182)

For lyddemping og bruk der produktene kan utsettes for brann, må brannsikkerhetskravene være tilfredsstilt med tanke på antenning, flammespredning og røykutvikling og brennende dråper. PAROCs produkter tilfredsstiller de strengeste kravene for overflatelag, som betyr at de kan brukes i alle delene av en bygning, inkludert korridorer og tekniske områder.

PAROC steinull beholder sine brannbeskyttende egenskaper selv ved 1000 ⁰C

Brannmotstanden angir hvordan materialet hindrer en fullt utviklet brann fra å spre seg fra ett rom til et annet.

PAROCs steinull har et eksepsjonelt høyt smeltepunkt på ca. 1000 ⁰C, som betyr at den beskytter konstruksjoner over lang tid. Det høye smeltepunktet gjør PAROC steinull til et ideelt material å bruke i bygninger med definerte krav til brannmotstand. For eksempel:

  • En belastet stålkonstruksjon mister styrke ved en temperatur på 450–550 °C, alt etter kvaliteten på stålet. Ved å bruke PAROCs brannbeskyttelse kan stålet motstå en brann i opptil fire timer. 
  • En brannvegg laget av PAROC-elementer kan redde liv, eiendom og spare miljøet ved en eventuell brann. Konstruksjoner med PAROC-elementer tilfredsstiller kravene for brannmotstand i opptil fire timer i vegger og opptil én time i himling. 
  • Innvendige vegger må hindre spredning av brann fra én brannbeskyttet enhet til en annen. Brannegenskapene til innvendige vegger kan forbedres betydelig ved å bruke PAROC steinull i konstruksjonen. 
  • For å hindre spredning av brann gjennom brannvegger må gjennomføringer i installasjoner (slik som kanaler og rør) utformes slik at brannmotstanden i veggkonstruksjonen ikke svekkes. Isolasjonen må hindre varmeoverføring fra den varme siden til den kalde. Hvis installasjonen og gjennomføringene er isolert med PAROC steinull, vil du ha en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse i hele levetiden til bygningen.
Les mer

PAROC PROTECTION
Les mer om isolasjonen som beskytter mot brann.

Nyttige linker
Nyttige linker til mer informasjon.