Samfunnseffekter

Vår konkurranseevne i spørsmål om bærekraft omfatter begrepets samtlige tre dimensjoner: økonomi, miljø og samfunn. I vårt utviklingsarbeid prøver vi å tilfredsstille alle krav uansett hvilken dimensjon de kommer fra.

Kravene til energieffektivitet fører til at vi aktivt introduserer nye konsepter for byggemetoder, konstruksjoner og materiale for å tilfredsstille behovene i spørsmål om både nybygging og renovasjon. Vi forbedrer også vår egen virksomhet ifølge disse kravene.

Bærekraftig forbruk innebærer at ressurseffektivitet også i fremtiden kommer til å være en betydelig drivkraft i vår virksomhetsutvikling. For kundene våre betyr det at produktene våre står for lavere energiforbruk og færre utslipp til land, vann og luft – og for et renere og sunnere miljø.

Bærekraft i tre dimensjoner

Bilde: Bærekraft i tre dimensjoner driver utviklingen

Ifølge en studie fra den uavhengige og ikke-kommersielle organisasjonen Buildings Performance Institute Europe (BPIE) innebærer renovering av Europas bygninger potensielt 1,1 millioner arbeidsplasser og besparelser på opptil 32 % av energiforbruket innen EU.

Les mer om Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope >>