Drivkrefter innen EU

Innen EU står bygninger for 40 % av energiforbruket. På EUs politiske nivå anses dette som en potensiell energibesparelse i det reviderte direktivet for bygningers energiytelse (2010) og i energieffektivitetsdirektivet som befinner seg i den politiske prosessen. Byggebransjen fokuserer stadig mer på forbedret energiytelse, både ved nybygging og i spørsmål om den eksisterende bygningsmassen.

Sammen med bygningens energiytelse står et bærekraftig forbruk høyt på prioriteringslisten. EUs politikk, uttrykt i for eksempel byggevaredirektivet, økodesigndirektivet og miljøtilpassede offentlige innkjøp, nye standarder for bærekraft i bygninger (CEN TC 350) og tredjepartsmerking på bygnings- og produktnivå styrer byggebransjen mot mer bærekraftig produksjon og virksomhet.

Bransjen påvirkes kraftig av den pågående uroen i finansmarkedene, innen EU og til og med globalt. Utsiktene for byggemarkedet i 2012 tyder på store utfordringer fra et økonomisk perspektiv. I nåværende økonomisk situasjon, der huseiere fokuserer kortsiktig på hvordan pengene brukes, er det en utfordring å introdusere nye konsepter og virksomhetsmodeller. De økonomiske aspektene ved bærekraft kommer til å være avgjørende noen år frem i tid. De positive økonomiske aspektene ved energibesparelser og nye arbeidsplasser som en følge av for eksempel energirenoveringer kan ikke understrekes nok i denne situasjonen.

Den nasjonale innføringen av EUs reviderte direktiv for bygningers energiytelse komme til å spille en avgjørende rolle for utviklingen av de lokale markedene i spørsmål om energirenovering og bruk av ENERGIKLOKT-konsepter i byggingen.

Les mer >>

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings