Bærekraft

Brundtland-kommisjonen definerte i 1987 bærekraft som "utvikling som dekker dagens behov uten å risikere kommende generasjoners muligheter til å dekke sine."

Dagens tolkning er at denne definisjonen omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter av menneskelig aktivitet i en global sammenheng. Eksempler på miljøaspekter er effektiv bruk av primære og andre ressurser, forurensninger, avfall og gjenvinning. Sosiale aspekter er for eksempel de ansattes velferd, helse og sikkerhet, bidrag til samfunnet som helhet, ansvarsfull opptreden og en langsiktig bærekraftig virksomhet. Eksempler på økonomiske aspekter er lønnsomhet, effektivitet, merverdi for interessenter og ROI. 

Bærekraft

Løsninger og materiale fra Paroc 

Vi arbeider hardt for å tilpasse løsningene vi utvikler for våre brukeres og kunders sterkt voksende behov i spørsmål om bærekraft. Paroc er et ansvarlig foretak som oppfyller både dagens og fremtidige generasjoners behov. Bærekraft er sentralt for alt vårt utviklingsarbeid. Med våre isoleringsløsninger bidrar vi til å spare energi. Vi er veldig stolte over at Parocs kjernevirksomhet bidrar til økt bærekraft.

I diskusjoner om passivhus og energieffektive løsninger kan vi stolt erklære at vi var først med både konsepter for lavenergihus og avanserte, kostnadsoptimale konsepter for energirenovering og bygningsløsninger. Utviklingen av disse konseptene har pågått i programmet PAROC Energiklokt Hus helt siden 1990-tallet.

Krav til bærekraftig bygging:

 • Effektiv energiutnyttelse
 • Minimerte utslipp
 • Utnyttelse av produksjonsrester og gjenvinning
 • Sikring av teknisk livslengde
 • Fleksibilitet

Vi produserer steinull med ulike bruksområder for isoleringsformål. Som basis for våre produkter har stein mange fordeler. Råvaren er nærmest uuttømmelig og finnes i overflod overalt. Takket være sin oppbygning er sluttproduktet et naturlig, meget slitesterkt fiberprodukt. Steinull står imot tid, ild og vann.

Vi tilbyr slitesterke og bærekraftige produkter. Våre steinullbaserte løsninger er meget slitesterke og energieffektive. I steinullproduksjonen brukes 98 % stein. Steinen smeltes og spinnes til fibre. I fremstillingsprosessen tilsettes et bindemiddel. Prosessen gir et meget slitesterkt materiale som isolerer mot varme, brann og lyd. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid. 
 

Påvirkning fra PAROC steinull i hele livssyklusen

PAROC steinull er en miljøvennlig og effektiv måte å isolere en bygning på. Den sparer også kostnader. Sammenlignet med besparelsene som PAROC steinull tilbyr i løpet av levetiden utgjør energien for å produsere materialet bare én prosent. PAROC steinull kan også gjenvinnes senere eller tas hånd om på en sikker måte.

Råvaren til PAROC steinull består av mer enn 95 % stein

 • PAROC steinull fremstilles av naturlig stein.
 • Steinull består av 98 % luft og 2 % steinfibre.
 • Studier viser at PAROC steinull tilfredsstiller de aller strengeste kravene i spørsmål om utslipp i inneluft.
 • Stein kan også beskrives som en uslitelig naturressurs: stein kommer til å finnes så lenge det finnes mennesker på jorden.

Energieffektivitet

 • For hvert tonn CO2 som dannes ved produksjon av steinull, forhindres utslipp av ca. 200 tonn CO2 i løpet av en 50-årsperiode takket være steinullens varmeisoleringsevne. (Kilde: EURIMA)
 • Bedre varmeisolering, lavere energibehov, store besparelser!

Sertifikat for miljøstyringssystem

 • Paroc har fått et ISO 14001-sertifikat. Det dokumenterer at Paroc tar hensyn til miljøaspekter som utslipp i luften, avfallshåndtering, utnyttelse av naturressurser og energieffektivitet, samt at produksjonen hele tiden forbedres for å redusere miljøpåvirkningen.
 
Produktionslinje 

En ekstremt positiv energibalanse

 • Steinullprodukter sparer mye mer energi enn de forbruker selv.
 • Ved fremstilling av steinull forbrukes bare halvparten så mye energi som ved produksjon av andre typer isolasjonsmateriale, f.eks. cellulose og lin.
 • Energibalansen blir positiv allerede noen måneder etter installasjonen. (Kilde: Force Technology/dk-Teknik)

Gjenvinning av avfall

 • Restmaterialet fra tilskjæring av plater i produksjonen brukes som råmateriale for nye steinullprodukter og reduserer dermed behovet for råmateriale i form av ny stein.

Effektiv transport

 • Den høye komprimeringsgraden til steinull innebærer at produkter med lav densitet kan presses sammen med opptil halvparten av sitt nominelle volum. Færre lastebiler kreves!
 • Trafikk og transport påvirker miljøet, men vi må likevel gjennomføre vår materialtransport. Transportavstander er ikke lange ettersom fabrikkene våre er sentralt plassert og nær markedsområdene.
 • Vårt mål er å redusere tomgangskjøring og sørge for at bilene alltid er lastet.
 • En tydelig effektivitetsøkning er allerede synlig: våre lastebiler har last omtrent 80 % av kjørestrekningen.
 Transport

Plastavfall

 • Paroc er knyttet til REPA, svenske byggebransjens løsning for produsentansvar. Les mer på www.repa.se  
 
PE-LD logga 

Pallehåndtering

 • Engangspaller for transport av visse byggeprodukter kan – på tross av navnet – brukes flere ganger. Innsamlingen er helt gratis.

Miljøpaller

 • Parocs takprodukter leveres på en egenutviklet miljøpall. Disse er produsert av selve takproduktet i stedet for tre.
 • Under transport fungerer miljøpallen som lastbærer og deretter som takisolasjon! 

   
Paroc Miljøpaller 

REWOOL®

 • Våre produkter er bruksspesifikke, men til tross for dette blir det et spill på opptil 5 % i forbindelse med bruken. Spill fra isoleringsarbeidet kan gjenvinnes.
 • Den enkleste og mest energigjerrige metoden fra et miljøsynspunkt er å pulverisere spillbitene til et jevnt lag oppå gulvbjelkelaget. Dette utføres av løsullentreprenøren, som også kontrollerer at spillet er tørt og rent.
  REWOOL®-systemet innebærer at overskuddsisolering gjenvinnes og forvandles til løsullisolering i stedet for å håndteres som avfall.
 • Systemet omfatter innsamling og transport av ullspill for fremstilling av ny løsull. Det belastes en mindre avgift for innsamlings- og transportkostnader, men samtidig unngås behovet for søppelinnsamling. 
PAROC® Rewool® 

Riving: Gjenvinning av gammelt materiale

 • Gammel steinull er egnet for gjenbruk som varmeisolasjon på et nytt sted, forutsatt at materialet kan bevares intakt på det første stedet.
 • Steinull fra rivingseiendommer kan også knuses og brukes som markisolasjon i lett belastet mark (tillatelse kreves).
 • Parocs steinnull kan brukes sikkert som fyllmasse på søppelhauger og annen grunn.

Les mer >> eurima.org