PAROC Steinull beskytter mot brann

PAROC Steinull beskytter mot brann

 

Isolasjon kan øke brannbelastningen betydelig for en bygning, og valget av isolasjonsmateriale har derfor en viktig innvirkning på bygningens generelle brannsikkerhet. Den sikreste løsningen i alle konstruksjoner er å bruke en ikke-brennbar isolasjon fra klasse A1 eller A2-s1,d0

PAROC Steinull

  • Er ikke brennbar.
  • Er klassifisert i Euroclass A1 – den høyeste europeiske brannklassen for bygningsmaterialer.
  • Beholder sine brannbeskyttende egenskaper helt opp til 1000 ºC.
  • Kan beskytte strukturer mot kollaps som følge av brann i inntil fire timer.
  • Hindrer brannen i å spre seg.
  • Beskytter brennbare materialer i inntil 60 minutter.
  • Trenger ikke vedlikehold – beskytter så lenge bygningen finnes.
  • Gir mennesker ekstra tid til å evakuere.
  • Kan brukes i ekstreme forhold, for eksempel maritim industri og kraftverk.
  • Slipper ut veldig lite røyk ved en brann.