PAROC Steinull beskytter mot brann

PAROC Steinull beskytter mot brann

 

Isolasjon kan øke brannbelastningen betydelig for en bygning, og valget av isolasjonsmateriale har derfor en viktig innvirkning på bygningens generelle brannsikkerhet. Den sikreste løsningen i alle konstruksjoner er å bruke en ikke-brennbar isolasjon fra klasse A1 eller A2-s1,d0

PAROC Steinull

 • Er ikke brennbar.
 • Er klassifisert i Euroclass A1 – den høyeste europeiske brannklassen for bygningsmaterialer.
 • Beholder sine brannbeskyttende egenskaper helt opp til 1000 ºC.
 • Kan beskytte strukturer mot kollaps som følge av brann i inntil fire timer.
 • Hindrer brannen i å spre seg.
 • Beskytter brennbare materialer i inntil 60 minutter.
 • Trenger ikke vedlikehold – beskytter så lenge bygningen finnes.
 • Gir mennesker ekstra tid til å evakuere.
 • Kan brukes i ekstreme forhold, for eksempel maritim industri og kraftverk.
 • Slipper ut veldig lite røyk ved en brann.

Hva tenker brannmennene?

Fireman Paroc har gjennomført en undersøkelse blant 397 brannmenn i Finland for å finne ut hvilke forbedringer de anbefaler. Resultatene fra undersøkelsen viser til tre faktorer som gjør brannmannskapenes arbeid vanskeligere:

 • Økt mengde røykgass i bygninger (62 %)
 • Økt mengde løs eiendom i leiligheter (78 %)
 • Bruk av brennbar isolasjon (66 %). 
Brannmennene mener at det desidert viktigste tiltaket for å øke brannsikkerheten er å forbedre konstruksjoners brannskillende evne (50 %). Hensikten er å forhindre at brannen og de skadelige røykgassene sprer seg fra ett rom til et annet, fra én leilighet til en annen.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.