Våre viktigste bærekraftprosjekter

Vi vil gjøre Paroc enda mer kjent for å være et selskap som forsyner kundene og sluttbrukerne med tjenester og løsninger som gir økt bærekraft. Som et ledd i dette skaper bærekraftprogrammet en streng bærekraftutvikling hos Paroc som hjelper oss å opptre på en bærekraftig og lønnsom måte.

Vårt bærekraftprogram

Vi lanserte bærekraftprogrammet i juni 2011 med målsetting om å forbedre bærekraften til Paroc Group ytterligere. I fase 1 fastsatte programmet policyer, organiserte statistikk og begynte planleggingen av en bærekraftrapport basert på det globale rapporteringsinitiativet, GRI. Parallelt med rapporteringsaktivitetene identifiserte vi våre sterke sider per i dag og inventerte utviklingsporteføljene for å kunne omprioritere blant dem. Med disse tiltakene som utgangspunkt kan vi planlegge, evaluere og innføre mer omfattende utviklingstiltak. Programmet gjennomføres i faser.

Målsettingene med bærekraftprogrammet er som følger:

  • Etablere kapasitet og infrastruktur for å måle og forbedre bærekraftytelsen, en nødvendig plattform for bærekraftutvikling
  • Utvikle kommunikasjon, markedsføring og opplæring for eksisterende sterke sider (dvs. tiltak som gir interessentene økt kunnskap om våre sterke sider)
  • Prioritere bærekraftverdier i produkt- og produktutviklingsplaner
  • Introdusere nye konsepter for mer energieffektiv bygging og bærende systemer
  • Innføre en aktivt administrert portefølje innen ressurseffektiv produksjon og logistikkutvikling
  • Sikre Parocs fremtidige verdi og forbedre den langsiktige bærekraften til Paroc Group 
     

PAROC® Energiklokt Hus

Paroc Energiklokt Hus står for en ny måte å tenke på. Dette energieffektive byggekonseptet gir ideer, anbefalinger og instruksjoner som bidrar til å realisere energieffektive bygninger og renoveringer. Målet med konseptet er å vise de udiskutable fordelene ved energieffektive bygninger: et lunt bomiljø, frisk og sunn inneluft, lavest mulige oppvarmingskostnader og reduserte CO2-utslipp.

Vi har benyttet oss av Energiklokt konsept i form av eksperimentelle pilotprosjekter siden 1990-tallet. Programmet sikrer at Paroc fortsetter å ligge i forkant av utviklingen av løsninger for bygningsisolering og leverer innovative, bærekraftige løsninger og patenter til kundene.

Paroc Energyklokt konsept