Våre bærekraftrapporter

Paroc Group avgir rapport om bærekraftig utvikling hvert år. Rapporten er i overensstemmelse med GRI-retningslinjene (Global Reporting Initiative) og beskriver vår tilnærming til bærekraft og vår økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkning på interessenter, lokalsamfunn og verden i et større perspektiv. 

Vår første rapport om bærekraft, som ble utgitt i november 2012, tok for seg årene 2009 – 2011; vår andre rapport var for 2012 og ble utgitt i april 2013; den tredje, for 2013, ble utgitt i april 2014. Vår fjerde rapport om bærekraft tar for seg 2014 og ble utgitt i april 2015. I likhet med den forrige rapporten følger den GRI G3.1-retningslinjene på C-nivå.

Rapporten er bare tilgjengelig på engelsk.