Vår bærekraftpolicy

Paroc arbeider hele tiden for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i all sin virksomhet. Vi utvikler de tre dimensjonene innen bærekraft – miljømessig, sosial og økonomisk – som utfyller og støtter hverandre.

Miljømessig bærekraft er en viktig drivkraft i produkthåndteringen. Ved å utvikle produkter og tilby teknisk støtte forsøker vi hele tiden å øke energieffektiviteten i bygningene. I vår virksomhet måler og øker vi effektiviteten i ressursbruken. Ved å gjøre dette, bekjemper vi klimaendringene.

Samfunnsansvaret forplikter oss til å bevare og utvikle konsepter og produkter som bidrar til sikkerheten, bærekraften og estetikken i kundenes eiendommer. Vi følger også opp og utvikler spørsmål som angår helse og sikkerhet i vår egen virksomhet. Å være en pålitelig samarbeidspartner og arbeidsgiver danner grunnlaget for det daglige arbeidet: Vi måler resultatet regelmessig, inkludert kunde- og medarbeidertilfredsheten, og vi gjennomfører tiltak ved behov.

Ved å ta vårt miljømessige og sosiale ansvar sørger vi samtidig for at virksomheten er økonomisk bærekraftig. Vi forstår også at lønnsomhet er en forutsetning for at vi skal kunne utvikle vår overordnede, langsiktige bærekraft. Vi måler bærekraften i virksomheten og rapporterer fremskrittene åpent ved hjelp av indikatorer basert på internasjonale anbefalinger. Ved å opptre ansvarsfullt overfor alle interessenter kan vi gjøre oss attraktive for nye samarbeidspartnere, medarbeidere og investorer – og tilby bærekraftige fordeler.

Les mer
Läs mer om Paroc's arbete med kvalitet och miljöSlik arbeider Paroc med kvalitet og miljø