Bærekraft og energieffektivitet

Markedet for isolering og energieffektivitet gjennomgår store endringer for tiden. Det gir rom for nye og banebrytende teknologier, innovative løsninger, nye aktører og kanskje til og med nye forretningsmodeller. Vår styrke er utprøvde løsninger, men vi arbeider også for å øke markedsverdien for hele Paroc Group i et stadig mer innovativt og konkurransepreget marked.

Bærekraft omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter av menneskelige aktiviteter i en global sammenheng.

Eksempler på miljøaspekter er effektiv bruk av primære og andre ressurser, forurensninger, avfall, gjenvinning. Sosiale aspekter er for eksempel de ansattes velbefinnende, helse og sikkerhet, bidrag til samfunnet generelt, ansvarsfull opptreden og en langsiktig bærekraftig virksomhet. Eksempler på økonomiske aspekter er lønnsomhet, effektivitet, merverdi for interessenter og ROI.

Syklusene for teknologier og løsninger blir stadig kortere, og det er et stadig større press for å utvikle nye. I Paroc arbeider vi for å tilpasse utviklingen av løsningene i tett samarbeid med brukerne og kundebehov med utgangspunkt i bærekraft. Paroc er et ansvarsbevisst selskap som oppfyller så vel dagens som fremtidige generasjoners behov. Med våre isoleringsløsninger hjelper vi til med å spare energi. Parocs kjernevirksomhet bidrar med andre ord til økt bærekraft.

Vi vil fortsette å utvikle systemløsninger for bygging av lavenergibygninger både i renoverings- og nybyggingsprosjekter. I produksjonen og logistikken har vi lang erfaring med å øke effektiviteten. I fremtiden vil vi gjøre om og regulere disse prosessene for å utnytte ressursene enda mer effektivt og oppfylle kravene til lavt karbon- og energiforbruk.

Bærekraft i virksomheten og produktene resulterer i:

  • Et bedre miljø
  • Et sunnere miljø
  • Økt langsiktig lønnsomhet for Paroc

Vi har ambisiøse, pågående utviklingsaktiviteter for å forbedre vår egen bruk av ressurser, for eksempel forsknings- og utviklingsaktiviteter for å utvikle nye isoleringsløsninger som gjør det mulig for kundene og sluttbrukerne å forbedre sin bærekraft.

Les mer

Läs mera om Paroc's hållbarhetspolicy

Les mer i vår bærekraftpolicy