Bærekraft – vår viktigste drivkraft

I dag forstår de aller fleste at menneskelig aktivitet er den største og viktigste årsaken til global oppvarming. Drivhusgasser og andre utslipp påvirker atmosfæren og gjør at temperaturen, havnivået og nedbørsmønsteret endres. Vi kan gjøre tiltak for å redusere omfanget av disse endringene.

Kravene om bærekraft fremskynder endring hos kundene, leverandørene, interessentene og sluttbrukerne. Endringen gir betydelige muligheter samtidig som den er en stor utfordring. Paroc vil gå i bresjen for denne endringen.

I årenes løp har vi arbeidet for en kort- og langsiktig miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ved å utvikle virksomheten med fokus på ressurs- og energieffektivitet. I det siste har vi startet og deltatt i flere prosjekter som har handlet om alt fra produktenes miljøpåvirkning til kunnskap om hvordan man bygger energieffektive hus og hvordan man utfører energieffektive renoveringer til lavest mulig kostnad.

Vi kan med stolthet si at vi var først med å lansere så vel konsepter for lavenergihus som avanserte konsepter for kostnadseffektive energirenoveringer. Samtidig med at vi forbedrer utvalget arbeider vi med å redusere energiforbruket i bygningene – uten å gi avkall på estetiske verdier. Byggesektoren står for 40 % av det samlede energiforbruket i EU. Det gjør at det finnes enorme muligheter for løsninger som utgjør en forskjell.

Vi utvikler løsningene slik at de oppfyller sluttbrukernes og kundenes bærekraftbehov. Utfordringen er enorm og mulighetene enda større. Vi følger bærekraftstrategien, skritt for skritt. På de neste sidene kan du lese mer om hvor langt vi har kommet, hva vi har oppnådd så langt og hvilke mål vi har satt oss for fremtiden.

Les mer

 
Paroc for et bærekraftig bygget miljø – Parocs rapport om bærekraft 2015


Läs mer om PAROC Energiklokt Hus
Les mer om PAROC Energiklokt hus

Foretakspolicy (PDF)