Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Etiske retningslinjer

Paroc Group Code of Conduct

Sikre ansvarlig drift

Parocs etiske retningslinjer bestemmer hvordan alle Paroc-ansatte skal arbeide og samhandle med interessenter, fra utvinning av råvarer til levering av våre løsninger og tjenester i alle land vi opererer. 

Sammen med våre verdier, policyer og ledelse hjelper retningslinjene våre medarbeidere med å oppnå sine virksomhetsmål samtidig som vi overholder interessentenes forventninger, internasjonale etiske regler, miljøkrav og juridiske krav. Vi har like høye krav til leverandørene våre.

Våre etiske retningslinjer består av minimumskrav for etikk innen områder som transparens, rettferdighet og integritet, juridisk overholdelse, miljøet og menneskerettigheter. Vår administrerende direktør har øverste ansvar for at retningslinjene følges, og ansvaret fordeles nedover i organisasjonen via linjeledelse og konkrete retningslinjer, som retningslinjer ved forsøk på bestikkelser og korrupsjon.

Rapportere etiske bekymringer

Retningslinjer for ansvarlig drift er godt integrert i bedriftskulturen vår, og vi har en sterk kultur som støtter etisk oppførsel. En av måtene vi tar ansvar på, er en kanal som medarbeidere og eksterne interessenter kan bruke for å rapportere bekymringer raskt og konfidensielt.

Denne kanalen heter Fair Play og drives av en uavhengig tredjepart. På den måten kan alle anonymt rapportere bekymringer knyttet til Parocs oppførsel, dersom de velger det. Et profesjonelt svar vil respektere begge parter.

Vi mener at våre etiske retningslinjer og vår Fair Play-kanal er viktige verktøy for at vi skal kunne ha en bærekraftig og lønnsom virksomhet, beskytte omdømmet vårt og leve opp til vår markedsledende rolle i samfunnet.

Gå til Parocs nettsted for å lese Parocs etiske retningslinjer og bruke rapporteringsplattformen.