Paroc-konsernet

Paroc Group

Paroc er ledende produsent av energieffektive isolasjonsløsninger i Østersjøregionen. Vår drift er basert på kunde- og medarbeiderorientering, kontinuerlig innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling.

Parocs produktutvalg inkluderer bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, maritim isolasjon, sandwichelementer og akustiske produkter. Produkten lages i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Russland. Paroc has salgskontorer og representanter i 14 europeiske land. Paroc Group eies av fond som forvaltes av CVC Capital Partners og Paroc ansatte som minoritetseiere. I 2016 hadde vi en omsetning på EUR 375.5 millioner og gjennomsnittlig 1835 medarbeidere.

Paroc har tre forretningsenheter: Byggisolering, Teknisk isolering og Panel System.

Byggisolering tilbyr et bredt utvalg av produkter og løsninger for alle typer bygninger og kundegrupper. Byggisolasjon brukes hovedsakelig for varme-, brann- og lydisolering av yttervegger, tak, gulv, kjellere, bjelkelag og skillevegger

Akustikk. Forretningsenhet Byggisolering markedsfører også lydabsorberende himlinger og veggpaneler for akustikkregulering samt støydempende produkter for industrien.

Teknisk isolering er produkter med høy forbedringsverdi for termisk isolering, brann-, lyd- og kondensisolering av bygninger (VVS), industrielle prosesser og rørledninger, fartøyskonstruksjoner og industrielt utstyr (OEM).

Panel System produserer stålplatekledde sandwichelementer med en kjerne av steinull for fasader, innervegger og himlinger. Sandwichelementene er arkitekttegnede og brukes hovedsakelig i industribygninger, kommersielle bygninger og offentlige bygninger.

For mer informasjon om Paroc ledelse og våre Code of Conduct besøk våre internasjonale hjemmeside.

Les mer

Paroc Code of Conduct 
Hva er retningslinjene for vårt selskap? Les mere i Paroc Code of Conduct.

Paroc & Bærekraft


Les mer om hvordan Paroc arbeider med bærekraft