Vindbeskyttende isolasjon - isolasjon og klimabarriere i ett og samme produkt

Vindbeskyttende isolering er enda et godt eksempel på at vi lever i nuet og skaper det som markedet trenger.

Vindsperre på steinullsplate i treveggTidligere var trefiberplater en av de mest populære løsningene for å beskytte mot vind.

Vi i Paroc ønsket å ta andeler av markedet for vindbeskyttende isolering. Derfor utviklet vi på 80-tallet en steinullplate belagt med glassfiberduk. Senere ble belegget erstattet av en membran.

Vindsperren av steinull gir en rekke fordeler og gir isolering og klimabarriere i ett og samme produkt.