PAROC Rewool - løsning til avfallshåndtering

Tidlig løsning for avfallshåndtering i byggevarebransjen.

PAROC® Rewool® - avfallshåndtering som startet på 90-tallet

 

Paroc har alltid arbeidet for å være pionérer når det gjelder å ta miljøansvar.

På 1990-tallet utviklet vi konseptet PAROC Rewool for å vise at byggevarebransjen klarer å håndtere sitt eget bygningsavfall.

I dag brukes PAROC Rewool flittig av trehusbransjen for å samle inn og sende tilbake materialrester.