Paroc OEM-løsninger - Vårt produkt i andre produkter

PAROC steinull inngår i en rekke andre produkter.

Kundespesifikke ønsker danner grunnlaget for samtaler rundt skreddersydde isoleringsløsninger.

Et eksempel fra 2008:
Produktene på markedet for branndempere var relativt komplekse. De eksisterende produktkonstruksjonene krevde støping og gipsplater. Man trengte en enklere løsning. I samarbeid med Paroc Teknisk isolering ble det utviklet en ny branndemper som bygger på PAROC steinull, og som oppfyller de nye kravene til 60 minutters beskyttelse mot brannspredning. Produktet veier mindre, er enklere å montere og har en lavere pris enn forgjengeren.

En branndemper isolert med PAROC steinull

 

Lanseringen var en suksess og skapte forutsetninger for å få innpass i nye kundesegmenter. Produktet er testet iht. CEN-standardene og vil bli lansert på de nye Europa-markedene.