Løsull er effektivt på mange måter

De beste innovasjonene er resultatet av hardt arbeid, engasjement og flaks. Det var også tilfellet med løsull – en utmerket metode for isolering av loft.

På 1970-tallet startet salget av løsull til loftsbjelkelag.

Løsullen som produkt var ingen nyhet for Paroc. Men tidligere var den først og fremst brukt til teknisk isolering. Som byggisolering ble løsull til å begynne med anbefalt som et alternativ ved tilleggsiIsoleringsløsningene for skråtak med PAROC Løsull på platersolering i stedet for de tradisjonelle produktene som plater, filt og isolasjonsmatter.

På 80-tallet satset Paroc stort på å lansere løsull også for nybygg. Dette styrket Parocs konkurranseevne betraktelig og gjorde at glassull mistet overtaket som materialvalg ved bjelkelagsisolering.
I dag er løsull en av de vanligste isoleringsløsningene for loftsbjelkelag og skråtak. For huseieren betyr det spart tid og reduserte kostnader. Isolering med løsull er også et godt miljøvalg fordi kappet havner på loftet i stedet for søppelhaugen.

Les mer

Paroc Lösull

Les mer i vår brosjyre PAROC Løsull (på svensk)