PAROC Energiklokt hus - et energieffektivt konsept

I takt med at nye byggeregler setter mer fokus på energieffektivitet enn noensinne tidligere, har det vært en økning i behovet for informasjon og anbefalinger om hvordan man bygger og renoverer energieffektivt. Konseptet Paroc Energiklokt hus tilfredsstiller denne etterspørselen.

PAROC Energiklokt Hus

Det gir råd og veiledning om hva du kan gjøre for å redusere energiforbruket ved nybygging eller renovering. En energiklok løsning innebærer at man oppfyller høyere krav enn de som angis i byggregler, som er en smart investering for fremtiden.

Konseptet består av fire ulike energieffektivitetsalternativer:

  • Lavenergihus
  • Passivhus
  • Nær nullenergihus
  • Plussenergi for nye hus og energioptimaliserte løsninger for renoveringer.

Aktivhus er imidlertid fortsatt sjeldne.

En smart investering

Energikloke bygninger kan gi besparelser på opptil 400 000 NOK over en 25-årsperiode (tilsvarende kostnaden for en ny bil), og kan øke prisen ved salg med opptil 30 % sammenlignet med et standardhus.

Les mer

Energiklokt Hus
Les mer om PAROC Energiklokt Hus