Paroc All Round Advantages prefabrikkerte isoleringskomponenter

Paroc All Round Advantages – veiledning for valg og montering av rørskåler.

Icon for All round advantages

Den pågående utviklingen mot produkter med høy foredlingsverdi som sparer tid i beslutningsprosessen og i forbindelse med montering, var utgangspunktet for oss da vi utviklet Paroc All Round Advantages (ARA).

ARA ble presentert på ISO-messen i Tyskland i 2008. Det er et kommunikasjonskonsept som forklarer unike egenskaper hos forhåndsformede produkter og løsninger basert på rørseksjoner og vår ekspertise og forretningssamarbeid innen industrielle rørledninger.

Konseptet gjør det lettere for bestillere, entreprenører og anleggs- og fabrikkeiere å velge produkter.

ARA-produkter er rørskåler og prefabrikkerte isoleringskomponenter som, når de kombineres, skaper en ny type løsning for rørsystemer i industrien.

Produktene som inngår i ARA, er PAROC Pro Section, PAROC Pro Lock, PAROC Pro Segment og PAROC Pro Bend – alle med en densitet på 100 og 140 kg/m3.

ARA er en unik serie løsninger som er basert på fem fordeler:

  • enkelhet 
  • holdbarhet 
  • effektivitet
  • økologi og
  • ekspertise

Svaret, som man tydelig kan se gjennom salgstallene så vel som et forbedret image, er at markedet setter pris på disse løsningene og informasjonspakken om ARA.

Vi har lansert flere produkter innenfor rammen for konseptet, og i neste fase vil vi utarbeide en servicepakke for kundene med verktøy som hjelper dem å velge og bruke de beste løsningene.