PAROC AluCoat på PAROC VVS rørisolering

PAROC AluCoat hjelper deg å spare energi og er lett og rask å installere.

PAROC AluCoat produkterMontering av uisolerte rørseksjoner er tidkrevende og krever at man bruker et separat yttersjikt. Tidligere brukte man gips eller til og med asbestholdige materialer til å isolere VVS-rør. 

Paroc har utviklet en rekke yttersjikt i årenes løp, og AluCoat er den mest kjente i sortimentet.

Paroc AluCoat er en armert aluminiumsfolie belagt med PE på baksiden. Yttersjiktet fungerer som en fuktsperre og gir godt arbeidsmiljø i forbindelse med monteringen.

I dag produseres alle PAROC VVS-rørskåler med PAROC AluCoat som yttersjikt. Paroc har en komplett systemløsning for rørisolering med PAROC Hvac Section AluCoat T, PAROC Hvac Bend AluCoat T og PAROC teip AluCoat.