Nøkkeltall

Virksomheten har vokst de ti siste årene, med unntak av nedgangen i byggebransjen etter finanskrisen i 2008. Vi har hentet oss raskt inn etter dette og lagt inn det høyeste giret igjen – se diagram over nettoomsetningen.


De fleste av våre produkter brukes i EU-landene. Dette tilsvarer mer enn tre firedeler av den totale omsetningen. Vi har en sterk posisjon i alle produktsegmentene i landene rundt Østersjøen, et område med geografisk nærhet til produksjonsanleggene. Hvis man også tar med løsningene innen Paroc Teknisk Isolering og Paroc Panel System, øker rekkevidden ytterligere til å omfatte en stor del av Europa og land utenfor Europa.

Vi driver virksomhet i 14 land i hele Europa, med produksjonsanlegg i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Russland.