Misjon og verdigrunnlag

Paroc Mission

Parocs misjon  

Paroc er en innovativ og pålitelig partner for bærekraftige byggmiljøer.

Misjonen definerer det ultimate målet for Parocs operasjoner og styrer alle våre handlinger. På veien til dette målet bruker vi selskapets verdier som en veiledning til hvordan ting skal gjøres og beslutninger tas i Paroc.

 

 

 

Parocs verdigrunnlag

 

Kunde

  • Vi forstår kundene og tilfredsstiller deres behov
  • Vi strekker oss for å hjelpe kundene og interessentene med å lykkes

Respekt

  • Vi er åpne, respektfulle og pålitelige
  • Det er bærekraften i tilbudene og operasjonene som driver oss frem
  • Vi bryr oss om folks sikkerhet og velvære

Innovasjon

  • Vi oppnår langsiktig vekst ved å finne opp og kommersialisere nye ideer
  • Vi utfordrer dagens arbeidsmetoder for å forbedre våre operasjoner

Resultat

  • Vi når utfordrende mål på en effektiv og disiplinert måte
  • Vi opptrer på en objektiv måte ved å bruke sunn fornuft