Historie

Steinens unike egenskaper og det krevende nordiske klimaet har i mange år inspirert oss til å utvikle isoleringsløsninger som gir økt livskvalitet og et sikkert og behagelig miljø. Men hva er historien til selskapet?

1930- og 1940-tallet  
Produksjonen av steinullisolasjon begynner i 1937 i Sverige. I de første etterkrigsårene øker viktigheten av godt isolerte hus, og etterspørselen øker dramatisk. På slutten av 40-tallet lanserte Paroc som første selskap i Europa formstabile isolasjonsprodukter med bindemiddel i form av plater og filt. Disse produktene la grunnlaget for et gjennombrudd for mineralullen som bygningsisolering.
 Tidlig bilde av produksjonen av steinull isolasjon

1950- og 1960-tallet
I 1952 startet vi produksjonen av steinull i Finland. Fem år senere introduserer vi våre første tekniske isolasjonsprodukter for å tilfredsstille den voksende etterspørselen etter isolering for industrien. På midten av 60-tallet starter produksjonen av akustikkprodukter i Skøvde, Sverige. I forbindelse med dette bygges et av Europas mest avanserte akustiske laboratorier. I 1968–1969 åpner fabrikken i Hässleholm, Sverige med to produksjonslinjer. 

 Begynnelsen av Paroc - Pargas Kalkberg Helsinki lager og lastebil 1957
 

1970- og 1980-tallet  
Våre velkjente rød- og hvitstripede pakker introduseres på det finske markedet.

I 1986 slås de finske og svenske virksomhetene sammen. Samme år lanserer vi sandwichelementer som en ny byggemetode. I samme perioder styrker vi også vår posisjon i de nordiske landene. 

Utformingen av den første røde og hvite stripete velkjent PAROC® Steinull pakken ble lansert 1985

1990-talletParoc i Europa
Selskapet fortsetter å vokse med salgskontorer i Baltikum og Russland i 1993. Vi starter produksjonen av steinull i Litauen i 1997 og oppretter et salgskontor i Polen samme år. Året etter kjøper vi opp et produksjonsanlegg i Polen. Vi begynner blant annet med å modernisere produksjonslinjen for steinull på fabrikken.

I 1999 blir vi et selvstendig selskap, Paroc Group, og begynner arbeidet med å etablere vår nye selskapsidentitet. Vi vokser i Vest- og Sentral-Europa innen produkter med høy foredlingsverdi.

Klimaendringene begynner å påvirke samfunnet, og bærekraftige løsninger er noe myndighetene etterspør i stadig større grad.

I årene som følger blir det stadig viktigere å bygge energieffektivt, med flere direktiver fra EU som øker etterspørselen etter isolering av høy kvalitet ytterligere.

2000
Investorer viser interesse for selskapet. Paroc eies av en rekke risikokapitalselskaper, der BA Capital Partners Europe er den største eieren fra 2003 til 2006. Risikokapitalselskapet Arcapita Bank B.S.C. var største eier fra 2006 til 2009.

I dag er en rekke institusjonelle investorer hovedeiere av Paroc. Selskapet fokuserer på å vokse i Øst-Europa med alle sine produkter.