Lange spennvidder med PAROC sandwichelementer Overlegne materielle egenskaper og AST (Advanced Structural Technology) gjør PAROC elementer strekkfaste og stive slik at de tåler høye belastninger. Ved bygging innebærer dette lange spennvidder – en viktig fordel under bygging i dag.

Konstruksjonens utforming bestemmer vanligvis utseendet på bygningen. Optimer konstruksjonene med PAROC elementer. Elementenes overlegne strekkfasthet gjør at du kan bruke maksimale spennvidder. Normalt brukes PAROC elementer som enkeltspennkonstruksjoner, men det er også mulig med flerspennkonstruksjoner. Spennviddedimensjoneringen for PAROC elementer er basert på standarden EN 14509.

Når PAROC elementer dimensjoneres, skal du ta med hulltaking for dører og vinduer og gjennomføringer for rør og andre åpninger i beregningen. Disse kan gjøre elementets strekkfasthet svakere. Spennvidden kan også være begrenset i brannklassifiserte konstruksjoner.

Bruk dimensjoneringskurvene i Teknisk håndbok for å dimensjonere spennviddene. Beregn belastningene iht. følgende:

Yttervegger

Beregn den faktiske vindbelastningen. Ved dimensjonering må du også ta hensyn til partialkoeffisienter og formfaktorer iht. nasjonale bestemmelser.

Innervegger

Beregn den faktiske vindbelastningen. Ved dimensjonering må du også ta hensyn til partialkoeffisienter og formfaktorer iht. nasjonale bestemmelser. Sørg for at belastningen er minst 0,5 kN/m2 da innervegger ofte utsettes for den høyeste belastningen i monteringsfasen når elementene flyttes og håndteres på plass.

Flerspennvegger

I flerspennskonstruksjoner blir elementene utsatt for både skjær- og momentkrefter ved midtfester. I tillegg vil temperaturspenninger påføre momentkrefter. Derfor blir spennvidder begrenset i slike konstruksjoner. Oppleggsbredde og antall innfestninger må dimensjoneres fra tilfelle til tilfelle.

Himlinger

Himlinger deles inn i to ulike typer: ikke gangbare og gangbare.

  • Dimensjoner ikke-gangbare himlinger for elementets egenvekt og eventuelle belastninger fra oppheng i elementet. Gå ikke på disse himlingene etter monteringen, og bruk ikke himlingen som støtte for utstyr, kanaler eller lignende.
  • Dimensjoner gangbare himlinger for elementets egenvekt, punktbelastning for fottrafikk og en jevnt fordelt servicebelastning på 25 kg/m2 hvis ingen annen belastningsinformasjon er tilgjengelig.