Innbruddssikre løsninger med PAROC sandwichelementer Iblant må man beskytte eiendommer mot annet enn bare brann. Vi tilbyr ideelle løsninger for prosjekter med sikkerhetskrav som overstiger det normale. Vi har FG godkjenning for innbruddsklasse II og III. Disse er basert på svenske sertifikater.

 

For innbruddsforsikringer finnes det generelle og spesielle vilkår for hvor innbruddssikre lokalene skal være. Kravene til innbruddssikring kan variere alt etter eiendommens verdi og attraktivitet. En god innbruddssikring skal beskytte både mot innbrudd og bortføring av tyverigods. Beskyttelsesklassene defineres som følger:

Beskyttelsesklasse 1
Generelle vilkår for virksomhet med ingen eller liten mengde tyveriutsatte materialer

Beskyttelsesklasse 2
Spesielle vilkår for virksomhet med større mengde tyveriutsatte materialer enn i beskyttelsesklasse 1

Beskyttelsesklasse 3
Spesielle vilkår for virksomhet med hovedsakelig innretning på tyveriutsatte materialer