PAROC sandwichelementer forhindret brannen fra å spre seg ved brannen på Dalco FoodsPAROC elementløsninger er et pålitelig alternativ i alle tilfeller der det kreves brannsikre konstruksjoner for å beskytte liv og eiendom. Paroc tilbyr en komplett løsning for brannsikre bygninger med ubrennbare elementer og spesialdesignede detaljer og tilbehør.

PAROC® elementer er ubrennbare

Våre elementer er ubrennbare og klassifisert i euroklasse A2-s1,d0, elementkjernen av PAROC structural steinull er klassifisert i euroklasse A1. PAROC elementkonstruksjoner tilfredsstiller kravene for brannmotstand opp til fire timer i vegger og opp til en time i himlinger.

Brannmotstandstest for 150 mm tykt PAROC element, type AST® F

 

EI-M-klassifisert seksjoneringsvegg med PAROC sandwichelementer

EI-M-klassifisert seksjoneringsvegg

Seksjoneringsvegger med PAROC elementer er testet og klassifisert i klassene EI-M 60…EI-M 120 iht. standardene EN 1364-1 og EN 1363-2. Ta kontakt med Paroc Panel System for å få mer informasjon.

 

 

Brannsikre detaljløsninger

Ved brann fungerer PAROC elementene som en linkonstruksjon. Derfor må du bruke riktige detaljer når du planlegger brannsikre konstruksjoner slik at hele konstruksjonen oppfyller kravene til stabilitet, isolering og tetthet. Husk også at det ikke er tillatt å overføre belastninger fra for eksempel takkonstruksjoner ned i en brannklassifisert elementkonstruksjon.

Hva skjer ved brann?

Når du planlegger brannavskillende konstruksjoner er det viktig å velge riktig PAROC element sammen med de riktige detaljløsningene for å tilfredsstille kravene til brannsikkerhet. Paroc Panel System tilbyr godkjente detaljløsninger som garanterer funksjonen til elementkonstruksjonen.

 

PAROC elementer med fleksibel innfesting til betongtak PAROC elementer med fleksibel innfesting til betongtak
PAROC elementer med fleksibel innfesting til betongtak

PAROC elementer med fleksibel innfesting til betongtak

Innfesting av PAROC elementer til gulv med L-profil på begge sidene, horisontal eller vertikal montering PAROC elementskjøt i brannklassifisert innervegg
Innfesting av PAROC elementer til gulv med L-profil på begge sidene, horisontal eller vertikal montering

PAROC elementskjøt i brannklassifisert innervegg

Tetthet

PAROC elementer for brannklassifiserte innervegger kan leveres uten tetning i skjøtene, men dette er tett nok for varme branngasser. Bruk ubrennbar PAROC steinull til å tette gjennomføringer og skjøter.

Gjennomføring i PAROC element

Gjennomføringer

I brannavskillende vegger må gjennomføringer oppfylle samme brannklasse som selve konstruksjonen. De må være tilstrekkelig tette og hindre varmeoverføring fra den varme siden til den kalde. Gjennomføringer isoleres med ubrennbar PAROC steinull.