Basisløsninger med PAROC sandwichelementer Basisløsninger brukes i yttervegger, innervegger og himlinger. De fokuserer på funksjonalitet og rasjonalitet og er et egnet alternativ når du setter økonomien høyere enn estetikken, for eksempel i industribygninger. Med sine strekkfaste og ubrennbare elementer egner systemet seg for både innervegger og himling i vanlige innendørsapplikasjoner der det ikke er ekstreme krav til brannmotstand, hygiene eller akustikk.

PAROC® elementer

Hvis bygningen raskt skal tas i bruk, er de ferdigbehandlede elementoverflatene en forutsetning. Som standard brukes PVDF-belegg til utendørs bruk og polyester til innendørs bruk. PAROC elementene er klassifisert som ubrennbare A2-s1,d0. Ubrennbare materialer holder brannbelastningen i bygningen lav og reduserer også brannrisikoen. Ubrennbare PAROC elementer bidrar også til å redusere forsikringskostnadene.

Tetthet

Elementenes skjøter er luft- og vanntette. Elementene har fabrikkmontert tetning i begge noter. Elementets kjerne er vannavstøtende, ikke-hygroskopisk og ikke kapillærsugende.

Luft- og vanntetthet er spesielt viktig i høye bygninger. I høye bygninger og i vertikalt monterte yttervegger anbefaler vi spesielle detaljer. Ta kontatkt med Paroc Panel System for info. Alle nødvendige åpninger og hulltakinger som for eksempel vindus- og døråpninger må være skikkelig tettet.

Innfesting av elementer

Vanligvis festes elementene med gjennomgående, borende, gjengepressende skruer, men vertikalt monterte innervegger festes de med profiler. I himlinger henges PAROC elementer opp med høyprofiler og forankres med bolter i den bærende konstruksjonen. Elementene festes til hverandre på den øvre siden. Bruk Teknisk håndbok og dwg-detaljene for å dimensjonere mengden innfestinger.

Enkel design på detaljer

I basisløsninger holdes kostnadene nede med synlige beslagskruer og enkle formålstjenlige detaljer.

Takfot ved gavl ved horisontal eller vertikal montering Innfesting av PAROC elementer til stålsøyler ved horisontal montering
Takfot ved gavl ved horisontal eller vertikal montering

Innfesting av PAROC elementer til stålsøyler ved horisontal montering

Innfesting av PAROC elementer til sokkel med U-profil ved horisontal montering Hjørne, innfesting av PAROC elementer til stålsøyler ved horisontal eller vertikal montering
Innfesting av PAROC elementer til sokkel med U-profil ved horisontal montering

Hjørne, innfesting av PAROC elementer til stålsøyler ved horisontal eller vertikal montering

Innfesting av PAROC elementer med høyprofil Montering av vinduer
Innfesting av PAROC elementer med høyprofil

Montering av vinduer