Akustikkløsninger med PAROC sandwichelementer Støy fra maskiner og utstyr i industrielle anlegg gir ofte et utrivelig arbeidsmiljø som dessuten kan være skadelig for hørselen. Løs problemet ved å bygge lydisolerte maskinrom og operatørrom eller akustiske skjermer slik at du separerer menneskene fra støykildene.
Med perforerte PAROC® acoustic elementer kan du skape et lydisolert miljø. Foruten lyddempingen og lydisoleringen får du også et pent interiør.

PAROC® elementer

Til akustiske formål brukes både vanlige PAROC elementer og perforerte PAROC® acoustic elementer. PAROC acoustic elementer har en perforert overflate på den ene siden for å oppnå god lydabsorpsjon. De kan brukes i innervegger og himlinger under normale, tørre forhold. Vær klar over at når PAROC acoustic-elementer brukes som himling, så er det perforerte ytterlaget alltid på undersiden.

Lydisolering

Når det stilles strenge krav til lydisolering, må du se ekstra nøye på fugenes tetthet og forbindelser til inntilliggende konstruksjoner. Diagrammet nedenfor viser luftlydisolering for 50 mm, 150 mm og 240 mm tykke PAROC elementer, så vel som 100 mm tykke PAROC® acoustic elementer, elementtype AST® S.

Hvis du vet lydnivået og støyspektrene, kan du beregne lydisoleringen for den aktuelle konstruksjonen. Eller du kan bruke verdiene for lydisolering i dBA for de ulike støyspektrene i tabellen nedenfor.

Veid lydreduksjon hos PAROC elementer ved ulike støyspektre, elementtype AST® S.

Elementtykkelse,
mm
Lydreduksjon, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

 

Bruk R’w+ C for

  • Støy fra tog ved høye og middels hastigheter
  • Veitrafikk i over 80 km/h
  • Jetstøy på kort avstand
  • Støy fra industri (høy og middels høy frekvens)

Bruk R’w+ Ctr for

  • Støy fra gatetrafikk
  • Støy fra tog ved lave hastigheter
  • Jetstøy på lang avstand
  • Støy fra industri (lav og middels høy frekvens)

Hvis kravene er høyere, kan du bygge dobbeltkonstruksjoner med PAROC elementer eller tilleggskonstruksjoner på PAROC elementer.

Veid lydreduksjon hos PAROC elementer med tilleggskonstruksjoner ved ulike støyspektre, elementtype AST® S. 

Konstruksjon Lydreduksjon, db
Rw R'w + C R'w + Ctr
PAROC element 150 mm
+ gipsplate
PAROC panel 150 mm + gypsum board 32 32 28

PAROC element 80 mm
+ stålstender + steinull + gipsplate

PAROC panel 80 mm + steel rail + stone wool + gypsum board 49 48 37
PAROC element 80 mm
+ steinull
PAROC panel 80 mm + stone wool 36 36 31

 

Lydabsorpsjon

PAROC elementer i standardutførelse har yttersjikt av stålplate. Dette betyr at lydabsorpsjonen i prinsippet er like lav som for en reflekterende flate (tilsvarende en tradisjonell platevegg). PAROC® acoustic elementer har en perforert overflate på den ene siden, som forbedrer elementets lydabsorpsjonsegenskaper.

Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient αp for ulike PAROC elementkonstruksjoner.

For å oppnå bedre lydabsorpsjon med ikke-perforerte PAROC elementer kan du legge til akustikkplater som lydabsorbent.